Thứ sáu,  16/04/2021

10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Đoàn năm 2017

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiến hành lựa chọn và công bố 10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.

Trong 10 sự kiện tiêu biểu, sự kiện Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là sự kiện tiêu biểu được xếp ở vị trí thứ nhất.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI được tổ chức từ ngày 10-13/12/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 999 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X trình tại Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung; bầu 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XI đã bầu 31 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI; bầu đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XI gồm 19 đồng chí.

Các sự kiện tiêu biểu tiếp theo là: (2) Đợt hoạt động “Hành trình theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ. (3) Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II. (4) Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên lần thứ I. (5) Tháng Thanh niên. (6) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. (7) Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. (8) Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X. (9) Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III. (10) Hoạt động hưởng ứng Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.

Theo Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, việc lựa chọn các sự kiện tiêu biểu được thực hiện theo phương pháp là: Lựa chọn sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của năm bảo đảm tính cân đối, tính đại diện, tính tiêu biểu. Đối với các hoạt động được tổ chức định kỳ, thường xuyên, tiêu chí xét chọn dựa trên tính sáng tạo, nét mới, nổi bật. Các hoạt động, sự kiện có cùng nội dung, tính chất được sắp xếp theo nhóm hoạt động. Căn cứ quy mô, chất lượng, tính thiết thực và hiệu quả, số lượng các đơn vị giới thiệu hoạt động để đề xuất số lượng trình Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lựa chọn, quyết định.

Theo baochinhphu