Thứ năm,  22/04/2021
Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018:

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả

LSO-Chiều nay (8/1), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2017, công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được kết quả tích cực, trong đó triển khai thực hiện các nội dung, chương trình đảm bảo theo kế hoạch đề ra và có sự đổi mới, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác như: chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy tiến hành sơ, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; ban hành nhiều văn bản quan trọng về tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ.

Hội nghị cũng chỉ ra các hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện tốt trong năm 2018 và thống nhất chủ đề của năm là: “Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tham mưu thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề ra; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt các đề án về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, công chức các cấp, làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người. Nâng cao chất lượng và có các giải pháp từng bước chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiên quyết không bổ nhiệm những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chú trọng rà soát, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa, biến chất, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

PHÙNG KHIÊM