Thứ ba,  20/04/2021
Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2018:

Thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền

LSO-Sáng nay (10/1), Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Dự tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Năm 2017, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI, khóa XII). Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Chính quyền các cấp chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Toàn ngành dân vận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo…góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương và của đất nước.

Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Chính phủ về 9 nhóm giải pháp và 242 nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018. Thủ tướng yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về quyền con người, quyền công dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương, giữa ban cán sự Đảng UBND các địa phương với ban dân vận tỉnh, thành phố; không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

PHÙNG KHIÊM