Thứ bảy,  31/07/2021

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ mẫu giáo vùng khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, trong đó quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo thuộc khu vực khó khăn.


Bữa cơm của học sinh điểm trường San Suối, xã Hứa Ngài, huyện Mường Chà (Điện Biên). 

Mức hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng, tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá chín tháng cho mỗi năm học. Những trẻ được hỗ trợ thuộc ba trường hợp, trong đó có trường hợp trẻ đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ (hoặc có cha, hoặc mẹ, hoặc người chăm sóc) hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ… Kinh phí được chi trả theo một trong hai phương thức: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc trẻ); hoặc cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-2-2018.

Theo Nhandan