Thứ bảy,  17/04/2021

Hà Nội tập trung xây dựng đề án quản lý theo mô hình chính quyền đô thị

Ngày 15-1, Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hà Nội (khóa 16) tổ chức hội nghị lần thứ 12, tổng kết công tác xây dựng Ðảng năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; thảo luận, thông qua các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII). Ðồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ðức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Năm 2017, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân; tăng cường đi cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; lãnh đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố, đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Nhờ đó, các cấp ủy đã chỉ đạo giải quyết 82 vụ việc phức tạp; rà soát, củng cố 23 tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Thành ủy tiếp tục triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành thành phố trong năm 2018 thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII; Quy định 102-QÐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 105-QÐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 109-QÐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống, tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 16. Tập trung xây dựng Ðề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị theo Kết luận 22-KL/TW ngày 7-11-2017 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020. Trước mắt, cần thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thành ủy về việc tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo Nhandan