Thứ năm,  15/04/2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1/2018

LSO-Sáng nay (16/01), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 1/2018 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2017.
Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu tổng quan tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta năm 2017, dự báo tình hình thế giới, khu vực và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2018; quán triệt Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2018; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 3/1/2018 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018.

Đánh giá về công tác tuyên truyền miệng năm 2017, báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên; tham mưu tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ. Đội ngũ báo cáo viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng; kịp thời định hướng thông tin, định hướng dư luận, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2017.

Phát biểu kết luận và định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên triển khai tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư, của UBND tỉnh về tổ chức tết năm 2018; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2018; tuyên truyền các hoạt động ra quân đầu xuân, các hoạt động lễ hội; chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách; biểu dương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực; tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên các phương tiện truyền thông và trang mạng xã hội… 

PHÙNG KHIÊM