Thứ hai,  18/10/2021

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 2

(LSO) – Hôm nay (26/2), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2020.

Dự họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Phiên họp đã dành nhiều thời gian xem xét, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế – xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020; dự thảo nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Trong 2 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các huyện, thành phố tập trung triển khai, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính tại các huyện, thành phố; tổ chức nhiều cuộc kiểm tra về xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nhưng kết quả phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội chủ yếu của tỉnh trong 2 tháng đầu năm vẫn khả quan. Toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 6.345 ha cây trồng vụ đông – xuân, tăng gần 2.000 ha so với cùng kỳ năm 2019; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,42%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.490 tỷ đồng, tăng 0,1%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 360 triệu USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt 700 tỷ đồng, đạt 11,4% dự toán. Trật tự xã hội được đảm bảo, an ninh – quốc phòng được giữ vững. Đặc biệt, việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 được tỉnh thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có ca bệnh dương tính.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong 2 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh cùng các ngành đã tích cực triển khai hiệu quả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội cùng với việc phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Dự thảo báo cáo do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu soạn thảo đã cơ bản nêu được kết quả đối với từng lĩnh vực. Tuy nhiên, báo cáo cần bổ sung một số nội dung quan trọng mà UBND tỉnh đã triển khai trong 2 tháng đầu năm.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, đồng chí yêu cầu các ngành bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế; phối hợp với phía Trung Quốc triển khai hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hợp lý. Các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp thiết thực để tăng thu ngân sách nhà nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh và các nhà đầu tư lựa chọn dự án phù hợp, triển khai thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh…

Về nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện dự thảo nội dung quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, sở cần bổ sung quan điểm, mục tiêu, nêu rõ được ưu điểm, thế mạnh của Lạng Sơn từ đó đề xuất việc ưu tiên quy hoạch đầu tư phát triển hạ tầng, dự án phù hợp; rà soát các quy hoạch chuyên ngành để bổ sung vào quy hoạch chung; nghiên cứu các cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch; tiếp thu ý kiến đóng góp và kết luận tại phiên họp để bổ sung, hoàn thiện văn bản, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 2/2020.

Phiên họp cũng thảo luận, xem xét thông qua các dự thảo văn bản: điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước; Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2020 – 2025; Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

ANH DŨNG