Thứ bảy,  25/09/2021

Thủ tướng bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi làm thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 28/2/2020 bổ nhiệm ông Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Mai Lương Khôi đã trải qua các chức vụ: lãnh đạo Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Đấu giá Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp./.

Theo vietnamplus.vn