Thứ sáu,  16/04/2021

Đảng bộ Tràng Định lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

LSO-Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Huyện ủy, UBND huyện đã thực hiện nhiều giải pháp, tập trung mọi nguồn lực đưa 1 xã về đích NTM và mỗi xã hoàn thành từ 1 đến 2 tiêu chí, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Người dân thôn Nà Kiềng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định chuẩn bị giống quế trồng vụ cuối năm 2017

Cuối năm 2017, xã Chi Lăng được công nhận về đích NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 3/22 xã. Ông Hướng Văn Độ, Bí thư Huyện ủy cho biết: Để thực hiện, huyện kiện toàn, bổ sung kịp thời các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn, Ban giám sát cộng đồng và bộ máy giúp việc, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và huy động sức dân.

Theo đó, năm 2017, huyện tổ chức 130 cuộc tuyên truyền với 6.728 lượt người tham gia. Ngoài ra, tổ chức 228 cuộc tuyên truyền lồng ghép về NTM thông qua các hội nghị, các buổi biểu diễn văn nghệ, các cuộc họp tổ chức chính trị – xã hội, với 8.248 lượt người tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tuyên truyền về chương trình NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được 534 cuộc với gần 40 nghìn lượt người tham dự…

Bên cạnh tuyên truyền, huyện chú trọng đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện chương trình, trong đó, UBND huyện chỉ đạo Văn phòng Điều phối NTM, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện phối hợp với một số sở, ngành của tỉnh tổ chức gần 10 lớp tập huấn, qua đó trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp được nâng lên, giúp cho việc quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình theo đúng kế hoạch. Đến nay, 22/22 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM, 4 xã hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm xã, 22/22 xã có đề án xây dựng NTM được duyệt.

Việc xây dựng hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội được chú trọng đặc biệt, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Năm 2017, tổng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện thực hiện chương trình là gần 140 tỷ đồng, nhân dân hiến hơn 11,4 nghìn mét vuông đất, đóng góp gần 10 nghìn ngày công lao động… Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, số 11 về hộ nghèo, số 17 về môi trường và số 18 về hệ thống chính trị; 18 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi; 11 xã đạt tiêu chí số 4 về điện; 4 xã đạt tiêu chí số 5, số 6 về trường học và cơ sở vật chất văn hóa; 7 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế; 8 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa;19/22 xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng, an ninh… 

UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, giai đoạn 2016 – 2020. Ông Triệu Minh Quân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thực hiện chương trình này, phòng phối hợp với các xã xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình, dự án về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân một cách hiệu quả và bền vững, trong đó có mô hình trồng quế tại xã Cao Minh, quy mô 56,38 ha; mô hình chanh leo tại xã Chi Lăng, quy mô 2 ha, Quốc Khánh 4 ha; mô hình nuôi trâu sinh sản tại xã Đại Đồng, quy mô 42 con; trâu thịt tại xã Tri Phương, quy mô 50 con; mô hình trồng cây ăn quả (bưởi Diễn, cam Vinh) tại xã Đề Thám với 42 hộ tham gia; mô hình nuôi gà ri lai tại xã Cao Minh với 5 hộ tham gia. Bên cạnh đó, thành lập mới 4 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và tổ chức thành công lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho cây thạch đen huyện Tràng Định.

Theo Bí thư Huyện ủy Tràng Định, trong xây dựng NTM, bên cạnh kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền một số xã chưa thật sự chủ động trong triển khai xây dựng NTM, việc huy động các nguồn lực còn hạn chế, một số hộ dân vẫn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ. Vì vậy, mặc dù nỗ lực nhưng bình quân tiêu chí của huyện mới đạt 8,05 tiêu chí/xã (mức chung của tỉnh 8,65 tiêu chí/xã). Mục tiêu của huyện trong năm nay là phấn đấu đạt chuẩn 1 xã NTM, các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ 1 đến 2 tiêu chí. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân góp công sức lao động, hiến đất để xây dựng các công trình NTM đạt kết quả tốt hơn.

PHÙNG KHIÊM