Chủ nhật,  01/08/2021

Triển khai tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ 3

Ngày 27-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) họp, tổng kết Giải lần thứ 2 - năm 2017; bàn, triển khai tổ chức Giải lần thứ 3 - năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải, chủ trì.

Các đại biểu dự họp tập trung đánh giá toàn diện kết quả giải năm trước, phân tích rút kinh nghiệm những hạn chế, yếu kém; đóng góp ý kiến cho kế hoạch tổ chức giải; sửa đổi bổ sung thể lệ để tổ chức Giải lần thứ 3 tốt hơn.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi họp, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ: Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 – năm 2017 thành công lớn, toàn diện và có sức lan tỏa sâu rộng, được dư luận quan tâm, đánh giá cao. Đồng chí nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay có vai trò cực kỳ quan trọng. Toàn Đảng và toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết T.Ư 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết T.Ư 6 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tới đây, Hội nghị T.Ư 7 sẽ bàn chuyên đề về công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đây là nhiệm vụ cơ bản, then chốt của then chốt, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đó là ba vấn đề trọng tâm, cơ bản trong năm 2018 cần bám sát trong quá trình tổ chức giải.

Để nâng cao chất lượng giải, đồng chí yêu cầu phải có chương trình kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khả thi; chú ý tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ báo chí cho người viết phù hợp với từng cơ quan báo chí; đổi mới công tác tổ chức chấm giải, bảo đảm chất lượng, dân chủ, khách quan, trung thực, toàn diện hơn nữa. Cần nghiên cứu, bổ sung thêm một số giải phụ, khuyến khích các đối tượng tham gia, như cán bộ, đảng viên công tác ở nước ngoài, tác giả không phải là đảng viên, người cao tuổi, trẻ tuổi; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về giải; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan tổ chức, bảo đảm giải ngày càng có sức lan tỏa, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Theo Nhandan