Thứ tư,  21/04/2021

Xem xét kéo dài tuổi phục vụ cho các sĩ quan là GS, PGS Công an

Ngày 27/2, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) và Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh nhằm đánh giá, xem xét nhu cầu thực tế việc ấn định số lượng sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia cao cấp được kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND cho biết, thực hiện quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND đã có công văn đề nghị các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu trong CAND, Văn phòng Bộ căn cứ biên chế được ấn định và số lượng cán bộ có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sĩ hiện có của đơn vị để xác định số lượng sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia cao cấp cần đề nghị xét, kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất…

Qua nghe tập hợp báo cáo, rà soát, đánh giá của từng đơn vị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những mặt tích cực và cần thiết của việc kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất cho các sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia cao cấp; từ đó xem xét quy trình, cách thức thực hiện theo đúng quy định…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, ấn định số lượng sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia cao cấp được kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất tại mỗi đơn vị là việc làm quan trọng, cần được xem xét kỹ lưỡng.

Do đó, để thực hiện một cách khách quan và thiết thực nhất, trước hết cần rà soát lại đội ngũ sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Chuyên gia cao cấp hiện có tại các đơn vị, sau đó mới xác định nhu cầu để lựa chọn. Việc lựa chọn phải qua xây dựng tiêu chí rõ ràng, thực hiện theo đúng quy trình, quy định quản lý.

Bên cạnh đó, Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh cần xem xét việc cần thiết phải đánh giá hàng năm nhằm thẩm định trình độ của các sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia cao cấp được kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất. Từ đó xây dựng kế hoạch tổng thể, chú trọng việc sử dụng, đãi ngộ, cơ chế chính sách đối với các sĩ quan, học hỏi thêm kinh nghiệm của các nước đi trước./.

Theo baochinhphu