Thứ tư,  14/04/2021
Tòa án Nhân dân tỉnh:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

LSO-Đảng bộ Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh có 3 chi bộ trực thuộc với 40 đảng viên, chiếm 71,4% so với tổng số cán bộ, công chức. Trong những năm qua, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác; vì thế năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên.
Đảng ủy Tòa án Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ông Nguyễn Thế Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh cho biết: Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp như: thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; quan tâm công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng bộ; xây dựng cơ quan, đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng; quan tâm quán triệt đến các chi bộ trực thuộc, theo đó các chi bộ duy trì sinh hoạt mỗi tháng 1 lần vào ngày 28 hằng tháng. Đảng bộ sinh hoạt mở rộng vào thứ ba và thứ tư hằng tuần; trong năm 2017, Đảng bộ tổ chức sinh hoạt mở rộng được 18 kỳ, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt 99% trở lên.

Đảng bộ chú trọng sinh hoạt chuyên đề để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong công tác. Ví như năm 2017, Đảng bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền pháp luật thông qua xét xử các vụ án hình sự, xét xử lưu động để nâng cao kiến thức pháp luật về hình sự nhằm hạn chế tình trạng gia tăng người phạm tội trên địa bàn, thông qua công tác xét xử lưu động và các hoạt động tuyên truyền, người dân nhận thức rõ hơn các quy định của pháp luật và trách nhiệm mà họ phải chịu nếu vi phạm pháp luật; chuyên đề nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong giải quyết án hành chính, qua đó, các vụ án hành chính đều được giải quyết theo đúng trình tự thủ tục; chuyên đề nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, thống kê tổng hợp và thi đua khen thưởng tại TAND tỉnh, qua đó làm chuyển biến tích cực các nhiệm vụ của công tác này…

Bà Nguyễn Thị Thu Trà, Bí thư Chi bộ Văn phòng – Tổ chức cán bộ cho biết: Chi bộ luôn duy trì sinh hoạt định kỳ 12 kỳ/năm. Ngoài sinh hoạt định kỳ, chi bộ chú trọng sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần, trong năm 2017, chi bộ sinh hoạt 4 chuyên đề. Qua đó, đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ. Chi bộ được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 2017, TAND tỉnh triển khai 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật nhất theo đánh giá của lãnh đạo đơn vị là sự chuyển biến có hiệu quả việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, rèn luyện kỹ năng làm việc có tính chuyên nghiệp và nâng cao tinh thần tự học tập của cán bộ, công chức để đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ.

Do vậy, năm 2017, công tác giải quyết các loại án đạt tỷ lệ chung là 97,6%, vượt chỉ tiêu của TAND tối cao đề ra là 7,6%. Chất lượng công tác xét xử tiếp tục được duy trì, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác lãnh đạo, quản lý, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra xét xử… có nhiều đổi mới sáng tạo, phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng các mặt công tác.

Điểm nổi bật nữa là tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 3 hệ thống mạng gồm: hệ thống văn phòng điện tử Eoffice; hệ thống giao ban trực tuyến giữa TAND tỉnh với 11 đơn vị TAND 2 cấp và hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến tại TAND tỉnh; TAND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn để Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh giám sát trực tuyến công tác xét xử.

Bên cạnh đó, Đảng bộ quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tạo ra các phong trào thi đua, biểu dương kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến… Kết quả năm 2017, cơ quan TAND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh trở lên. Tập thể TAND tỉnh được tặng thưởng “Cờ thi đua TAND”. Đảng bộ 4 năm liền (từ năm 2014 – 2017) được cấp trên công nhận đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

PHÙNG KHIÊM