Thứ bảy,  21/05/2022

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

LSO-Sáng nay (10/4), đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2017 và quý I năm 2018, công tác tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy để tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai tuyên truyền kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực phối hợp với các đơn vị trong thực hiện công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực. Duy trì thường xuyên công tác thông tin thời sự, giao ban báo chí, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử và văn hóa văn nghệ có hiệu quả. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về những sự kiện lớn của đất nước và quốc tế; kịp thời chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở, có chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; nhiều cơ quan, đơn vị xuất hiện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến ý thức cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong năm qua đã kịp thời, nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước, qua đó tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, đó là chưa tập trung tuyên truyền các vấn đề trọng tâm như giải phóng mặt bằng, các chính sách liên quan đến quyền lợi của người dân, tuyên truyền còn dàn trải; việc định hướng sử dụng các mạng xã hội in-tơ-nét còn hạn chế; việc hướng dẫn, cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị số 05 còn chung chung. Công tác tuyên truyền ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa chưa hiệu quả; việc nắm bắt dư luận, xử lý điểm nóng chưa kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong các trung tâm bồi dưỡng chính trị, các trường học chưa có nhiều đổi mới, cán bộ tuyên giáo có lúc chưa theo kịp với tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cần đổi mới nội dung, cách thức, phương thức tuyên truyền, triển khai nội dung các chỉ thị, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với cách thức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục hướng dẫn cơ sở để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các điểm nóng, tăng khả năng dự báo tình hình; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trên lĩnh vực tuyên giáo; nâng cao vai trò định hướng thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên báo chí, văn học nghệ thuật, trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tăng cường phối hợp với các sở ngành, HĐND, UBND, các huyện thành phố làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Bên cạnh đó, làm tốt việc thẩm định các chương trình, dự án của các sở, ngành thuộc lĩnh vực tuyên giáo để tham mưu, đề xuất với tỉnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đội ngũ phóng viên, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị, các trường đào tạo.., phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong năm 2018. 

PHÙNG KHIÊM