Chủ nhật,  23/01/2022

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (12/4), đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Khu KTCK) về tình hình, kết quả công tác năm 2017, quý I năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. 
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2017 và quý I/2018, Ban Quản lý Khu KTCK đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp với các sở, ngành, các huyện biên giới, lực lượng chức năng tại cửa khẩu được tăng cường, thực hiện tốt việc điều phối lưu thông hàng hóa, tăng cường năng lực thông quan. Kết quả, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt trên 5,2 tỷ USD, tăng 27,1% so với năm 2016; quý I/2018, kim ngạch XNK hàng hóa đạt trên 1 tỷ USD. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày càng được nâng cao. Cụ thể năm 2017, Ban được giao làm chủ đầu tư 17 dự án, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án, các dự án còn lại đang được tiếp tục thi công. Năm 2018, Ban được giao làm chủ đầu tư 16 dự án, các dự án đang được triển khai theo kế hoạch đề ra. Trong năm 2017 và quý I/2018, một số công tác khác như: quản lý tài nguyên và môi trường, xúc tiến đầu tư, đối ngoại, hoạt động của các trung tâm quản lý cửa khẩu, quản lý khu công nghiệp Đồng Bành… cũng được Ban Quản lý Khu KTCK triển khai thực hiện khá tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tỉnh luôn quan tâm, dồn lực đầu tư phát triển Khu KTCK trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực, minh chứng rõ nét nhất cho điều này là kim ngạch XNK hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và số thu thuế từ hoạt động XNK trong những năm qua đều tăng năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế khiến hiệu quả của Khu KTCK chưa đạt được như yêu cầu đề ra. Cụ thể như việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với Khu KTCK gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư còn hạn chế; hệ thống cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ; việc xây dựng các khu chức năng trong Khu KTCK còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý giữa các lực lượng tại khu vực cửa khẩu còn trùng lặp; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu KTCK cũng chưa đạt hiệu quả cao nhất…

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Quản lý Khu KTCK nhanh chóng rà soát, tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách mới phù hợp với tình hình của địa phương, qua đó nhằm thúc đẩy hoạt động của Khu KTCK đạt hiệu quả cao nhất. Ban Quản lý tiếp tục tăng cường sự phối hợp với các ngành, đồng thời thể hiện rõ vai trò quản lý về các mặt trong Khu KTCK; khẩn trương rà soát, quy hoạch lại hệ thống các bến bãi tại cửa khẩu; phát huy tốt hơn nữa vai trò của các trung tâm quản lý cửa khẩu; chủ động phối hợp với các lực lượng tại khu vực cửa khẩu thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý tốt công tác thu thuế và phí.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ của đơn vị; tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch phạm vi của Khu KTCK cho phù hợp với tình hình hiện tại; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trong Khu KTCK; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị kỷ niệm 10 năm thành lập Khu KTCK. Ngoài báo cáo tổng kết, cần nghiên cứu, đề xuất những giải pháp thực hiện cụ thể, tập trung vào việc phát triển Khu KTCK cho những năm tiếp theo…

TRÍ DŨNG