Thứ năm,  27/01/2022

Họp thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

LSO-Hôm nay (20/4), UBND tỉnh họp xem xét thông qua các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND tỉnh về tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Sở Nội vụ thông qua dự thảo danh sách, phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và dự thảo chương trình lễ kỷ niệm; dự thảo Kế hoạch nghiên cứu, biên tập, xuất bản và phát hành Cuốn sách ảnh “Lạng Sơn- 70 năm thi đua yêu nước 1948-2018”; thông qua danh sách các thành viên tổ biên soạn cuốn sách.

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ngành góp ý về nội dung các hoạt động. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là một sự kiện lớn, là hoạt động trọng tâm trong năm 2018, do vậy, thành viên trong ban chỉ đạo và các thành viên tổ giúp việc trên cơ sở được phân công cần đề cao tinh thần trách nhiệm cùng với Sở Nội vụ – đơn vị thường trực làm tốt công tác chuẩn bị để tiến tới tổ chức thành công lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm được ấn định tổ chức vào sáng 8/6/2018. Nhân sự kiện này, tỉnh phát hành cuốn sách ảnh “Lạng Sơn- 70 năm thi đua yêu nước 1948- 2018”.

PHAN CẦU