Thứ ba,  25/01/2022
Củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém:

Bước chuyển tích cực

LSO-Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU, ngày 17/2/2017 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, trong đó lựa chọn 16 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) có biểu hiện yếu kém hoặc suy giảm sức chiến đấu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Qua 1 năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, 16 TCCSĐ đã có những chuyển biến tích cực.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng triển khai nhiệm vụ
công tác quý II/2018

Năm 2016, Đảng bộ xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn được đánh giá là đảng bộ yếu kém, thì năm 2017, đảng bộ được đánh giá đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM), trong đó nổi bật là hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chi bộ Cục Thống kê trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV) năm 2016, thì năm 2017 cũng vươn lên đạt trong sạch, vững mạnh. Hay như Đảng bộ xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, năm 2016 được đánh giá HTTNV nhưng ở tốp cuối, thì năm 2017 được đánh giá HTTNV nhưng có chuyển biến tích cực, khá rõ nét.

Đồng chí Dương Minh Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Sơn cho biết: Thực hiện củng cố TCCSĐ, Đảng ủy có nhiều đổi mới trong việc ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đội ngũ cán bộ xã đã tích cực, chủ động phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy tốt hơn. Công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ được nâng lên rõ rệt, sinh hoạt chuyên đề được thực hiện và đi vào nền nếp.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 của BTV Tỉnh ủy, bên cạnh việc chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, đôn đốc chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thì Thành ủy Lạng Sơn còn lựa chọn thêm 4 đảng bộ và 5 chi bộ; Huyện ủy Chi Lăng lựa chọn thêm 9 chi, đảng bộ để chỉ đạo điểm; một số đảng bộ huyện như: Chi Lăng, Bắc Sơn, Văn Quan cũng chỉ đạo, sắp xếp, thay thế đối với cán bộ xã yếu kém về năng lực, phẩm chất, vi phạm kỷ luật Đảng. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2017 của 11 đảng bộ huyện chỉ đạo điểm có 2 đảng bộ đạt TSVM; 5 đảng bộ HTTNV; 4 đảng bộ HTNV, trong đó có 5 đảng bộ mức xếp loại được nâng lên, 6 đảng bộ giữ nguyên mức xếp loại so với năm 2016. Đối với 5 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối có 1/5 đạt TSVM; 3/5 đạt HTTNV; 1/5 đạt HTNV, trong đó: 1/5 TCCSĐ mức xếp loại được nâng lên, 4/5 TCCSĐ giữ nguyên mức xếp loại so với năm 2016.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BTV Tỉnh ủy, trong thực hiện củng cố TCCSĐ yếu kém còn những hạn chế, mà nguyên nhân chủ yếu là do một số người đứng đầu cấp ủy huyện chưa thật sự quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy tham mưu cho BTV xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chi, đảng bộ yếu kém. Một số cấp ủy cơ sở, người đứng đầu cấp ủy cơ sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng đến đổi mới phương thức lãnh đạo của TCCSĐ, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở yếu kém về năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thấp, nhưng chậm được xem xét thay thế.

Năm 2018, BTV Tỉnh ủy xác định tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy những kết quả đạt được trong củng cố TCCSĐ năm 2017, chỉ đạo mỗi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh chọn 1 TCCSĐ có biểu hiện yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo những TCCSĐ năm 2017 chuyển biến còn chậm. Qua đó nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, gắn với thực hiện tốt Kết luận số 18 ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của TCCSĐ và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020”…

PHÙNG KHIÊM