Thứ hai,  24/01/2022

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 5/2018

LSO-Chiều nay (4/5), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2018. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Trong tháng 4/2014, Thường trực HĐND tỉnh, các ban và văn phòng HĐND tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác trong tháng, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban của HĐND thực hiện giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu của HĐND tỉnh. Công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo chuẩn bị tổ chức hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh; chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm; thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Việc lựa chọn nội dung giải trình, nội dung giám sát của HĐND phải bám sát chủ trương, chính sách của trung ương về phát triển kinh tế – xã hội, nghị quyết của HĐND tỉnh và ý kiến kiến nghị của cử tri, những vấn đề bức xúc của xã hội. Đồng chí yêu cầu các ban, văn phòng HĐND cần lưu ý chuẩn bị kỹ nội dung giám sát theo nghị quyết, quy định cụ thể đã có để hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm; trong quá trình giám sát, tránh chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm; thường xuyên cập nhật, nắm vững kết quả giám sát, có hướng đôn đốc, đặt vấn đề với các ngành, cơ quan chuyên môn để hoạt động giám sát của HĐND phát huy hiệu quả, thiết thực.

NGỌC HIẾU