Thứ năm,  09/12/2021

Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đổi mới

LSO-Nhận thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới, những năm qua, các cấp công đoàn đã quan tâm triển khai nhiều biện pháp để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) yên tâm công tác, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.


Công nhân Công ty TNHH Bảo Long (huyện Cao Lộc) vận hành máy tiện gang

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn

Toàn tỉnh hiện có 46.565 CNVCLĐ đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Để chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với tình hình mới, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trước tiên, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS). Từ năm 2019 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức được 1 lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn cho 45 cán bộ công đoàn chuyên trách, 17 lớp tập huấn cho 1.879 lượt cán bộ CĐCS. Qua đó, cán bộ công đoàn được kịp thời cập nhật kiến thức pháp luật, nắm vững các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Ông Hà Văn Huân, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc cho biết: LĐLĐ huyện hiện có hơn 1.230 đoàn viên, CNLĐ làm việc tại 28 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc. Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích đoàn viên, CNLĐ với những hoạt động thiết thực, giúp người lao động yên tâm công tác, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác, hiệu quả sản xuất như: giám sát thực hiện chế độ, chính sách; tặng quà tết cho lao động nghèo; hỗ trợ xây sửa nhà ở…

Với sự nỗ lực đổi mới của LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả. 100% các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động có biện pháp thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ với mức lương bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Từ đầu năm 2020 đến nay, 120/150 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng với 5.272 lao động được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định.

Nâng cao trình độ, nhận thức của CNVCLĐ

Cùng với đó, các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bình quân mỗi năm có 92% CĐCS; 95,3% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Từ năm 2019 đến nay, các cấp công đoàn đã tổ chức trên 5.420 hội nghị, sinh hoạt tuyên truyền cho 42.300 lượt đoàn viên, người lao động tham gia, đồng thời cấp phát trên 1.000 tài liệu tuyên truyền, 27.000 tờ rơi tuyên truyền về pháp luật lao động. Nhờ đó, đoàn viên, CNVCLĐ được nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường “sức đề kháng” trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, không để các thế lực thù địch kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Song song với tuyên truyền, các cấp công đoàn đã tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… Các phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, CNVCLĐ không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo để thích ứng với điều kiện lao động thời kỳ đổi mới, không ngừng phấn đấu vì việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn của mỗi công nhân, vì sự ổn định và phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương. Theo số liệu thống kê của LĐLĐ tỉnh, trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 31 tập thể được nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 31 tập thể, 17 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 25 tập thể, 165 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen…

Ông Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam thời kỳ đổi mới, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật theo quy định; vận động công nhân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và phát triển đảng viên là CNLĐ trong doanh nghiệp.

NGỌC HIẾU