Thứ bảy,  31/07/2021

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ

LSO-Hôm nay (28/5), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng theo chương trình công tác đề ra.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ và thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo quy định.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung gồm: Tờ trình dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Tờ trình dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; dự thảo tờ trình về dự kiến phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với Tờ trình dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 27, các đại biểu tập trung nêu những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến 2 chỉ tiêu trong số 20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người chưa đạt; nêu một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện đối với 5 nội dung chính mà Chương trình hành động số 27 đặt ra và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để bổ sung vào dự thảo.

Hội nghị cũng thống nhất cao với Tờ trình dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 và dự thảo tờ trình về phương án phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Về nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, dựa trên kết quả bỏ phiếu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp và bỏ phiếu một lần nữa, sau đó hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đối với các ý kiến đóng góp vào văn bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và hoàn thiện báo cáo làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 sát tình hình mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đảng bộ tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở; đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, phục hồi kinh tế, tạo không khí phấn khởi để chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng
đồng chí Phạm Ngọc Thưởng tại buổi gặp mặt

Trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức gặp mặt, chúc mừng đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh đã được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ và bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương
về chỉ định đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn
tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1877-QĐNS/TW ngày 4/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020.

TRANG NINH