Thứ tư,  20/10/2021

Kết quả tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo

Trong tuần thi thứ 13, có 123.699 người dự thi với 315.897 lượt thi, 21.245 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần 10 gồm:

TT Tỉnh, thành phố Số người tham gia Số lượt tham gia Xếp hạng
1 Thành phố Hồ Chí Minh 17,303 27,679 1
2 Tỉnh Hà Tĩnh 15,195 54,293 2
3 Tỉnh Nghệ An 8,455 45,146 3
4 Tỉnh Lâm Đồng 7,473 11,928 4
5 Thành phố Hà Nội 5,477 25,573 5
6 Tỉnh Lai Châu 5,200 5,555 6
7 Tỉnh Lào Cai 4,834 5,184 7
8 Tỉnh Yên Bái 4,764 5,405 8
9 Tỉnh Quảng Ninh 3,050 4,844 9
10 Tỉnh Hà Nam 2,923 4,878 10

Đáp án câu hỏi tuần 13 như sau:

Câu hỏi Đáp án đúng
Câu hỏi 1 B
Câu hỏi 2 C
Câu hỏi 3 D
Câu hỏi 4 A
Câu hỏi 5 D
Câu hỏi 6 B
Câu hỏi 7 B
Câu hỏi 8 C
Câu hỏi 9 B
Câu hỏi 10 C
Số người trả lời đúng 21.245

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:

01 giải Nhất

Họ và tên Địa chỉ Dự đoán số người trả lời đúng Thời gian tham gia
Lữ Đức Báu Xã Tam Quang – huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An 21.245 20/06/2020 12:13:48

02 giải Nhì

Họ và tên Địa chỉ Dự đoán số người trả lời đúng Thời gian tham gia
Châu Thành Nghĩa Xã Hàm Phú – huyện Hàm Thuận Bắc – tỉnh Bình Thuận 21.245 20/06/2020 19:58:23
Trần Thị Thanh Hải Phường Bắc Hà – thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh 21.244 16/06/2020 15:25:05

05 giải Ba

Họ và tên Địa chỉ Dự đoán số người trả lời đúng Thời gian tham gia
Nguyễn Thị Minh Huyền Xã Đức Bồng – huyện Vũ Quang – tỉnh Hà Tĩnh 21.244 18/06/2020 21:13:39
Nguyễn Doãn Báu Xóm 2 Bồng Giang – xã Đức Giang – huyện Vũ Quang – tỉnh Hà Tĩnh 21.246 20/06/2020 14:04:15
Nguyễn Duy Thành Trường Sĩ Quan Chính trị – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội 21.243 17/06/2020 20:32:34
Lê Thị Thảo Phường Bến Thành – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh 21.243 20/06/2020 21:34:16
Cao Hoàng Phi Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ – phường An Hòa – quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ 21.248 17/06/2020 19:27:59

08 giải Khuyến khích

Họ và tên Địa chỉ Dự đoán số người trả lời đúng Thời gian tham gia
Nguyễn Thị Thu Hương Phường Lam Sơn – TP. Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên 21.249 21/06/2020 16:24:09
Nguyễn Thị Linh UBND xã An Lễ – huyện Quỳnh Phụ – tỉnh Thái Bình 21.250 17/06/2020 14:57:06
Nguyễn Thị Bích Hằng Phường Hòa Thọ Tây – quận Cẩm Lệ – thành phố Đà Nẵng 21.240 17/06/2020 22:24:26
Lê Thị Thanh Ngân Ban quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy – ấp Bình Quới – xã Bình Phú – huyện Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang 21.250 19/06/2020 16:10:13
Vũ Văn Xuân Phường Phùng Chí Kiên – thành phố Bắc Kạn – tỉnh Bắc Kạn 21.239 16/06/2020 14:08:47
Nguyễn Thị Kim Cương Phường 1 – thành phố Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp 21.238 17/06/2020 10:46:39
Phạm Văn Chiều Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ – phường An Hòa – quận Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ 21.238 21/06/2020 15:38:29
Trần Thị Khiêm Phường 4 – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh 21.236 19/06/2020 06:03:09

Sau đây là câu hỏi tuần 14:

Câu 1. Thực hiện công tác tuyên truyền về biển đảo, năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xuất bản cuốn sách nào?

A.   Chủ quyền biển đảo Việt Nam

B.    100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

C.    Sổ tay công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam

D.   Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Câu 2. “Cùng với giáo dục-đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Quan điểm này được nêu ra trong văn kiện nào của Đảng?

A.   Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24-12-1996

B.    Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23-2-2005

C.    Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27-4-2007

D.   Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008

Câu 3. Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6-8-2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đưa ra quan điểm:

A.   Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của đội ngũ trí thức giữ vai trò quyết định

B.    Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định

C.    Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước

D.   Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của đội ngũ trí thức

Câu 4. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã xác định những mục tiêu nào phải đạt được sau đây?

A.   Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

B.    Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật

C.    Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có tình yêu tổ quốc nồng nàn…

D.   A và C

Câu 5. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương hiện nay là cơ quan nào?

A.   Bộ Ngoại giao

B.    Ban Tuyên giáo Trung ương

C.    Ban Đối ngoại Trung ương

D.   Bộ Thông tin và Truyền thông

Câu 6. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra những nhóm giải pháp nào sau đây?

A.   Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên

B.    Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng

C.    Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

D.   Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 đã xác định những quan điểm chỉ đạo nào sau đây về định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

A.   Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân

B.    Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

C.    Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo

D.   A và B

Câu 8. Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng đã đưa ra nguyên tắc nào sau đây?

A.   Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên

B.    Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mọi công dân

C.    Tất cả mọi công dân đều phải học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng

D.   Đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành, bộ, ngành phải học xong chương trình trung cấp lý luận chính trị

Câu 9. Không chỉ là một nhà thơ được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, ông còn giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương. Bạn cho biết, ông là ai?

A.   Hữu Thọ

B.    Hà Đăng

C.    Nguyễn Khoa Điềm

D.   Đỗ Nguyên Phương

Câu 10. Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNet chính thức phát mạng vào ngày, tháng, năm nào?

A.    Ngày 5/3/2018

B.    Ngày 11/6/2019

C.   Ngày 1/8/2019

D.   Ngày 15/2/2020

Theo Chinhphu