Thứ bảy,  31/07/2021

Chi Lăng: Khai thác thế mạnh, tạo bước đột phá

(LSO) – Trong  5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chi Lăng đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương… tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội, từng bước đưa Chi Lăng thành huyện phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

   Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, với việc tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm và 3 nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ (đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường rà soát, bổ sung quy hoạch và nâng cấp, chỉnh trang, quản lý đô thị thị trấn Đồng Mỏ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện), sau 5 năm, huyện Chi Lăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 8,03%, trong đó, ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 3,58%; công nghiệp – xây dựng đạt 12,48%; thương mại dịch vụ đạt 7,56%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông – lâm nghiệp, thương mại – dịch vụ; nâng cao tỷ trọng sản xuất công nghiệp – xây dựng, từng bước hiện đại hóa.

Lãnh đạo huyện Chi Lăng tham quan mô hình trồng na VietGAP trên địa bàn

Theo đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, thành tựu nổi bật nhất của huyện Chi Lăng trong nhiệm kỳ vừa qua chính là thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quy hoạch và phát triển đô thị, phát triển du lịch gắn với bảo tồn các di tích…

Cụ thể, để thực hiện tốt các mô hình, dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đã xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch chi tiết để thực hiện. Huyện đã tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ của tỉnh cũng như phát huy nội lực để xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung (cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày). Đồng thời khai thác tiềm năng, thế mạnh tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: cây na, thuốc lá, bưởi, cam quýt, ớt. Riêng đối với cây na, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện đã xây dựng vùng sản xuất na an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hướng tới xuất khẩu.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Phát huy nội, ngoại lực, đến nay, toàn huyện có 6/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng được 14 mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”.

Cùng với thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Chi Lăng còn chú trọng quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Theo đó, huyện đã thực hiện điều chỉnh, bổ sung, mở rộng phạm vi quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ, phối hợp khảo sát, đánh giá hiện trạng và lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng gắn với phát triển khu công nghiệp Đồng Bành cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển mở rộng thị trấn, tạo cơ hội để kêu gọi các nguồn lực đầu tư nâng cấp chỉnh trang đô thị. Sau một thời gian mở rộng quy mô gắn với chỉnh trang đô thị, diện mạo 2 thị trấn thay đổi, khang trang. Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ đang được triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Song song với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ huyện Chi Lăng đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các tổ chức đảng thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng, chất lượng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 907 đảng viên, vượt 20,93% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra…

   Đổi mới và phát triển bền vững

Những thành tựu huyện Chi Lăng đạt được 5 năm qua đã tạo  nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Hoàng Minh Trường, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng cho biết: Trong 5 năm tới, huyện Chi Lăng sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng du lịch, kinh tế nông nghiệp, nhất là những thành tựu trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới… để tạo bước đột phá, xây dựng huyện Chi Lăng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Theo đó, giai đoạn 2020 – 2025, huyện sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh quá trình phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp xây dựng nông thôn mới, tập trung ở các xã khó khăn.

Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển; đẩy mạnh và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện trong phát triển du lịch, dịch vụ; phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng…

“Huyện sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; phấn đấu đưa Chi Lăng trở thành một trong những huyện nằm trong Top đầu của tỉnh, phát triển nhanh về về kinh tế, vững về chính trị…” – Bí thư Huyện ủy Chi Lăng Hoàng Minh Trường khẳng định.

TRÍ DŨNG