Thứ năm,  23/09/2021

Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020

LSO-Chiều nay (30/6), Ban Chỉ đạo giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT), báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 tỉnh Lạng Sơn tiến hành tổng kết, trao giải thưởng. 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020 và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai giải thưởng đợt II, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo giải thưởng của tỉnh ban hành hệ thống văn bản để tiếp tục triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 2 tập thể (Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh)
có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá tác phẩm

Trong đợt II, giai đoạn 2018-2020, Hội đồng sơ khảo của các cơ quan báo chí, VHNT đã tập hợp, tổ chức xét chọn 105 tác phẩm VHNT, báo chí gửi về hội đồng chung khảo của tỉnh.


Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác quảng bá tác phẩm

Ban Chỉ đạo Giải thưởng tỉnh đã thành lập hội đồng chung khảo chấm, xét chọn giải thưởng cấp tỉnh và chọn 26 tác phẩm (trong đó có 5 tác phẩm VHNT, 3 tác phẩm mỹ thuật, 4 tác phẩm nhiếp ảnh, 12 tác phẩm báo chí, 2 tác phẩm âm nhạc) dự xét giải thưởng cấp trung ương đợt II, đề nghị trung ương xét khen thưởng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quảng bá tác phẩm.


Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A

Tại hội nghị tổng kết, Ban chỉ đạo giải thưởng cấp tỉnh trao 4 giải A, 9 giải B, 13 giải C, 19 giải khuyến khích và giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải; tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020.

THANH HUYỀN – NGỌC HIẾU