Thứ tư,  27/10/2021

Giao ban các cơ quan khối nội chính 6 tháng đầu năm 2020

LSO-Ngày 30/6/2020, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và CCTP trên địa bàn; chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, PCTN và CCTP; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát tiêu chuẩn cán bộ; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác PCTN tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh  ủy, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, PCTN và CCTP. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp, tham mưu chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc 5 vụ án kinh tế liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý; trong đó, có 2 vụ án thuộc diện BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Đã tham mưu đưa 1 vụ án ra khỏi diện BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và tiếp tục theo dõi, đôn đốc 4 vụ án kinh tế. Ngoài ra, trên địa bàn xảy ra 4 vụ án tham nhũng (trong đó 2 vụ án năm 2019 chuyển sang) thuộc diện BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ đưa 1 vụ án ra xét xử, 3 vụ tiếp tục điều tra…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phối hợp, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác truy tố, xử lý các vụ án, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh
phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, các cơ quan khối nội chính tiếp tục tích cực tham mưu cho BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế; bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu: Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp; phối hợp xử lý kịp thời những thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, nhất là liên quan đến công tác nhân sự đại hội Đảng; các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh xử lý các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống các dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

NÔNG ĐÌNH QUANG