Thứ hai,  21/06/2021

Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại huyện Văn Quan

LSO-Sáng nay (1/7), Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 tại huyện Văn Quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Văn Quan tại buổi làm việc, thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, quyết định triển khai các nhiệm vụ.

Qua đó, tính đến ngày 15/6/2020, trong tổng số 7 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, huyện đã thực hiện được 4 nhiệm vụ (trước hạn), đang thực hiện 3 nhiệm vụ (3 nhiệm vụ còn hạn).

Trong năm 2020, UBND huyện Văn Quan thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay, qua theo dõi đánh giá, 9/9 nhiệm vụ trọng tâm của huyện giao cho các cơ quan, đơn vị được triển khai và thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Về ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện Văn Quan nhận được 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, các cơ quan liên quan đã phối hợp giải quyết xong 3 ý kiến, 1 ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, 2 ý kiến chưa giải quyết được do huyện chưa bố trí được kinh phí, 4 ý kiến đang trong quá trình giải quyết…

Về công tác giao vốn kế hoạch đầu tư công, năm 2020, tổng vốn đầu tư công của huyện 124.166 triệu đồng, tính đến hết ngày 15/6/2020, huyện đã giải ngân được 54.484,99 triệu đồng, đạt 45 % kế hoạch.

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa đã tiếp nhận 699 hồ sơ, chuyển từ kỳ trước sang 60 hồ sơ, tiếp nhận trong kỳ 639 hồ sơ, đã giải quyết được 564 hồ sơ, đang giải quyết 20 hồ sơ, đang tạm dừng 37 hồ sơ, đã hủy 78 hồ sơ…

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; cải cách thủ tục hành chính; giải ngân vốn đầu tư công; sắp xếp tổ chức lại bộ máy sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; tiến độ giải phóng mặt bằng; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của tổ chức, cá nhân…


Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng
Tổ Công tác phát biểu tại buổi làm việc với đại diện
lãnh đạo UBND huyện Văn Quan

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của huyện Văn Quan trong thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND huyện cần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được giao; tăng cường công tác quản trị nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao…

HOÀNG CƯỜNG