Chủ nhật,  19/09/2021

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, khảo sát tại Lạng Sơn

LSO-Chiều nay (2/7), đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc triển khai Quy định 208-QĐ/TW ngày 8/112019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị huyện và công tác giáo dục lý luận chính trị.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, việc triển khai Quy định số 208 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện được tỉnh thực hiện nghiêm túc từ công tác quán triệt học tập, áp dụng quy định vào thực tế tại các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2018, Lạng Sơn đã thực hiện sáp nhập các trung tâm chính trị với ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, việc tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện được quy định rõ hơn, bộ máy tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, hoạt động sau sáp nhập có những khó khăn nhất định. Ngoài ra, trung ương cũng chưa có văn bản  hướng dẫn thực hiện quy định 208.

Đối với các chương trình đào tạo bồi dưỡng, các trung tâm chính trị các huyện, thành phố hằng năm đều xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo bám sát chương trình khung do trung ương quy định và gắn với thực tế địa phương.

Về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng. Đến nay, 11/11 huyện, thành phố đã biên soạn xuất bản được cuốn lịch sử đảng bộ; 80 đầu sách lịch sử truyền thống các ngành; 162 xã, phường, thị trấn đã xuất bản, phát hành lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống…

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề đoàn quan tâm như: những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Quy định 208; vấn đề nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống của đảng bộ tỉnh trong các trường học; giải pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị huyện…


Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi kiểm tra, đại diện ban tuyên giáo các huyện, thành ủy kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề như: trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện Quy định 208; có sự chỉ đạo thống nhất về công tác nghiên cứu lịch sử đảng đối với các địa phương và hằng năm có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị…


Đại diện đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đại diện đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về nội dung phục vụ buổi kiểm tra. Đồng thời đoàn tiếp thu những kiến nghị của Lạng Sơn để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

TRANG NINH