Chủ nhật,  01/08/2021

Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng thành công tốt đẹp

LSO-Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, ngày 3/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên bế mạc.


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

Trong ngày làm việc thứ ba của đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí Thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện; tạo bước đột phá, xây dựng huyện Chi Lăng ngày càng phát triển”, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, từng bước phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại hóa; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; thực hiện giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo bước đột phá để xây dựng huyện Chi Lăng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu chủ yếu: thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 280 nghìn người, doanh thu du lịch đến năm 2025 đạt 157,5 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 9,3%; thu nội địa tăng bình quân 12%; số trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 33 trường; 20/20 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm là 3%; kết nạp mỗi năm 150 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm 90%… Đồng thời biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

ĐỖ HOẠT