Thứ bảy,  31/07/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đình Lập

LSO-Ngày 3/7/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp xem xét công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đình Lập lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Đình Lập. Các đại biểu đánh giá báo cáo đã đề cập khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên cần thể hiện nổi bật hơn những kết quả mang tính điểm nhấn mà huyện Đình Lập đã đạt được trong 5 năm qua như: tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển hợp tác xã; công tác xã hội hóa giáo dục, y tế; đánh giá sâu sắc hơn công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện quy định, trách nhiệm nêu gương…

Về phần phương hướng, các đại biểu đã góp ý vào một số các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, cần thể hiện rõ định hướng, mục tiêu phát triển phù hợp hơn với lợi thế, tiềm năng phát triển cũng như bối cảnh của huyện trong những năm tiếp theo. Trong đó, đáng chú ý huyện Đình Lập đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM), các đại biểu cho rằng, Đình Lập còn là huyện nghèo, hạ tầng kinh tế xã hội thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao… do đó cần cân nhắc kỹ lưỡng chỉ tiêu này.

Các đại biểu cũng đề nghị xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu như tỷ lệ che phủ rừng, thu nhập bình quân đầu người, sản lượng một số cây trồng có thế mạnh như nhựa thông, chè, khai thác rừng trồng; xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm thôn, nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao. Bên cạnh kinh tế nông, lâm nghiệp, huyện Đình Lập cần xác định rõ định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch cho phù hợp.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Dự thảo báo cáo chính trị của huyện Đình Lập cần được tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để có tính khái quát cao hơn; cần xác định mục tiêu xuyên suốt là tập trung cho công tác giảm nghèo; huyện Đình Lập cân nhắc đối với chỉ tiêu trở thành huyện NTM trong nhiệm kỳ tới mà tập trung xây dựng các xã NTM mới nâng cao, NTM mới kiểu mẫu.

Đồng chí yêu cầu: Trên cơ sở tiếp thu tối đa các ý kiến tại cuộc họp, huyện cần xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới phải sát tình hình thực tế của huyện, vừa có tính khả thi vừa tạo ra động lực phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất.

Từ đó, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cụ thể để thực hiện. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là phát triển hạ tầng giao thông; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, huyện cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sắp xếp lại một số nội dung về kết cấu, bố cục các văn kiện, đảm bảo tính khoa học, thống nhất, rõ ràng; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm đại hội diễn ra thành công.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đình Lập lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới đây.

NÔNG ĐÌNH QUANG