Thứ năm,  24/06/2021

Khai mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

LSO-Sáng nay (6/7), Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 17.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 17 là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2020 cũng như hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua; thảo luận các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình. Trên cơ sở thực tế của địa bàn, cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia, bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình để HĐND tỉnh thông qua và ban hành nghị quyết.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp đã nghe đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh
trình bày báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, chỉ đạo, điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch Covid-19.

Hiện nay, với kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp để đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch dần trở lại bình thường để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới.

Mặc dù những tháng đầu năm 2020 nhiều khó khăn, thách thức nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm của tỉnh ước tăng 0,47% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,27%, công nghiệp và xây dựng tăng 0,59%, dịch vụ tăng 0,49%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,6%.

Báo cáo nêu rõ 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2020, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong từng lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện nhiệm vụ năm 2020; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025.


Các đại biểu tham gia kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 là năm kết thúc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XVI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, tỉnh đã phải đối mặt những khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng xảy ra đó là dịch Covid-19, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động kinh tế – xã hội toàn cầu và của Việt Nam trong đó có tỉnh Lạng Sơn. Cùng với đó, Lạng Sơn còn bị ảnh hưởng nặng nề của giông lốc, mưa đá ngay dịp Tết Nguyên đán gây thiệt hại lớn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của quân, dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tỉnh đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa xã hội đang dần trở lại bình thường, kết quả một số lĩnh vực sản xuất, nông – lâm nghiệp, công nghiệp ổn định và tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt một số nội dung: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để triển khai khởi công, đầu tư hoàn thiện một số dự án lớn, công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí yêu cầu: HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đảm bảo phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến thực sự trong thực tiễn…

Đồng chí lưu ý: Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiều địa bàn có sự thay đổi, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt, thành viên UBND các cấp; đề nghị HĐND tỉnh có sự chỉ đạo, thống nhất, đảm bảo thực hiện tốt công tác kiện toàn nhân sự các cấp theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong phiên khai mạc, các đại biểu nghe: Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVI; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020…

Trong chương trình làm việc buổi chiều, kỳ họp tiếp tục nghe thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo một số nghị quyết của HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đối với các thuyết trình của UBND tỉnh.

Kỳ họp tiến hành chia 4 tổ thảo luận và chủ tọa kỳ họp đã gợi ý một số nội dung để các đại biểu thảo luận tại tổ.

Ngày 7/7/2020, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục diễn ra theo chương trình. Báo Lạng Sơn sẽ thông tin diễn biến tiếp theo của kỳ họp.

THANH HUYỀN – KHÁNH LY