Chủ nhật,  19/09/2021

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

LSO-Chiều 7/7/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


Đồng chí Lý Văn Thăng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm như: quản lý đất đai, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng; kê khai tài sản thu nhập, việc giữ gìn đạo đức lối sống,…

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra 54 tổ chức đảng, 110 đảng viên và thực hiện giám sát chuyên đề đối với 39 tổ chức đảng và 72 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng, 20 đảng viên (tăng 9 tổ chức và 18 đảng viên so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra xong 1 tổ chức đảng là Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc và 5 cấp ủy viên là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cũng trong 6 tháng đầu năm, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 7 tổ chức đảng…

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy tỉnh và huyện đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng (hình thức khiển trách 1 tổ chức; cảnh cáo 1 tổ chức). Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 54 đảng viên. Cùng đó, cấp ủy các cấp đã quyết định xóa tên 51 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 22 đảng viên.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2020, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025…


Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

TRÍ DŨNG