Thứ ba,  27/07/2021

HĐND tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 17

LSO-Ngày 7/7/2020, tiếp tục chương trình làm việc, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 bế mạc kỳ họp thứ 17. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ và họp phiên nghe phản ánh kết quả thảo luận tại các tổ. Theo đó, qua tổng hợp tại các tổ thảo luận đã có 42 lượt ý kiến, 13 phiếu chất vấn của các đại biểu, tổ đại biểu đối với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội. Về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, cơ bản các ý kiến đều bày tỏ đồng tình, ngoài ra có 3 ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung, sửa đổi một số câu từ trong các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Trong chương trình làm việc buổi chiều, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ; giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu, tổ đại biểu nêu ý kiến. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về tiến độ xây dựng nông thôn mới; tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi; chuỗi liên kết sản phẩm; điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng; việc thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ- HĐND, ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

Cục Thuế tỉnh giải trình các giải pháp khắc phục hụt thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; thu nợ đọng thuế và nợ đọng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Sở Y tế giải trình tình hình quản lý giá thuốc; cơ sở vật chất, chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở; thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên lĩnh vực y tế trong thời gian qua.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh làm rõ thêm vấn đề cử tri quan tâm

Trong phiên giải trình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh trực tiếp giải trình về các vấn đề: tốc độ tăng trưởng kinh tế; tình hình, tiến độ triển khai đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, đoạn Chi Lăng-Hữu Nghị; định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hút đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; khó khăn bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh.

Cùng với giải trình, các đại biểu tập trung chất vấn một số vấn đề, cụ thể như: chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy thuộc da của Công ty Cổ phần thương mại sản xuất da Nguyên Hồng tại thôn Bó Mịn, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng  gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; những biện pháp, giải pháp để chấm dứt tình trạng này; chất vấn lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc Dự án Kè sông Kỳ Cùng giai đoạn 3, thành phố Lạng Sơn chậm tiến độ; biện pháp chỉ đạo của sở để các nhà thầu sớm hoàn thành các hạng mục…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 14 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; bám sát các mục tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra; kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt thẩm quyền phân bổ các nguồn lực theo quy định.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh để nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND tỉnh, tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương.


Các đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp

UBND tỉnh cần tích cực chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương rà soát lại các nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh. Tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; chủ động, tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí yêu cầu: Sau kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp thứ 17 đến cử tri; tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân cùng thực hiện.

THANH HUYỀN – ĐÌNH QUANG