Thứ tư,  28/07/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng

LSO-Chiều nay (8/7), Tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Hữu Lũng về xem xét duyệt nội dung, văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh; lãnh đạo các ban đảng và sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác đã nghe đại diện BTV Huyện ủy Hữu Lũng trình bày nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo các văn kiện trình đại hội.

Theo đó, dự thảo báo cáo chính trị đã nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó: thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu. Báo cáo cũng đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, khâu đột phá và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc, các thành viên đã góp ý, bổ sung một số nội dung vào các văn kiện đại hội, báo cáo chính trị liên quan đến các nội dung: tập trung phát triển ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu; công tác phối hợp trong giữ gìn an ninh trật tự; quy hoạch, quản lý quy hoạch và kết cấu hạ tầng; thu ngân sách; công tác giảm nghèo; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh; công tác đối ngoại…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với nội dung các văn kiện đại hội và yêu cầu BTV Huyện ủy Hữu Lũng tiếp thu  ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc. Đối với các câu từ, chính tả, văn phong, sắp xếp bố cục trong các văn kiện, huyện cần rà soát, bổ sung, diễn đạt cho phù hợp.

Đối với 18 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Hữu Lũng bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để xây dựng chỉ tiêu đảm bảo phù hợp, đúng và hiệu quả khi triển khai.

Đối với 7 nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Hữu Lũng gộp thành 5 nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong 7 chương trình hành động và 3 khâu đột phá, đồng chí lưu ý cần bám sát nhiệm vụ, phương hướng đề ra trong báo cáo chính trị.

Trong chương trình làm việc, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chương trình và đề án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng.

Đại hội Đảng bộ huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/8/2020.

MAI HOA – ĐĂNG THÙY