Thứ tư,  04/08/2021

Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thành công tốt đẹp

LSO-Hôm nay (10/7), Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc và họp phiên bế mạc.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy
chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

Dự Đại hội có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu 29 đại biểu chính thức, dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu bỏ phiếu lựa chọn đại biểu chính thức tham dự
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển đô thị, du lịch bền vững; xây dựng thành phố Lạng Sơn xanh, sạch, văn minh, phát triển toàn diện”, đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết đại hội; dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội với 5 chương trình công tác trọng tâm, 2 khâu đột phá.

Cụ thể là: Tiếp tục quán triệt, triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện tốt Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với chỉnh trang đô thị. Đẩy mạnh kêu gọi thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc theo hình thức đối tác công tư cho phát triển hạ tầng giao thông, khu đô thị, cụm công nghiệp, khu sinh thái phục vụ du lịch. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, tiếp tục quan tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo; giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị… Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Mục tiêu hướng tới là xây dựng thành phố Lạng Sơn xanh, sạch, văn minh, phát triển toàn diện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố với 18 chỉ tiêu chủ yếu, như: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/người/năm; thu nội địa tăng từ 10% đến 12%/năm; 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo hằng năm đạt 95%… Đồng thời biểu quyết thông qua chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

TRANG NINH