Thứ tư,  07/06/2023

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại Lạng Sơn

LSOChiều nay (10/7), Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020.

Làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện 3 đợt sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tính đến tháng 4 năm 2020, các tổ chức và tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của các sở, ngành đã có tỷ lệ giảm từ 20% đến 34%. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện có tỷ lệ giảm 14%. Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 76 đơn vị, tương đương 8,68%.

Lạng Sơn cũng đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố, riêng cấp xã đã giảm từ 226 xã, phường, thị trấn còn 200 đơn vị hành chính cấp xã.

Về tinh giản biên chế, Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đối với 38 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015…

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chuyên môn của tỉnh nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế. Tuy nhiên, tỉnh cũng gặp phải những khó khăn vướng mắc do một số văn bản pháp lý liên quan chưa được hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất.

Đồng chí kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như: chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính hình thành sau sáp nhập; điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn quy mô dân số và diện tích tự nhiên đối với đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp với điều kiện thực tế các tỉnh miền núi, biên giới để các địa phương có cơ sở định hướng, quy hoạch, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; xem xét giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc của tỉnh năm 2021 theo kế hoạch biên chế, công chức, số lượng người làm việc…


Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ nội vụ đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế hằng năm gắn với cơ cấu đội ngũ và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; có phương án sắp xếp số lượng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp sao cho phù hợp.

Đối với những vướng mắc, kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đề nghị tỉnh rà soát cụ thể, phối hợp các cơ quan chuyên môn của bộ trình Chính phủ, các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

HOÀNG CƯỜNG