Thứ ba,  30/05/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Bình

LSO-Hôm nay (13/7), Tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện uỷ Lộc Bình duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy Lộc Bình đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và dự thảo văn kiện trình đại hội.

Theo đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc ban hành các văn bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng.

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảm bảo đầy đủ các nội dung; chỉ ra được những kết quả, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và định hướng trong nhiệm kỳ tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá dự thảo báo cáo đã đề cập khá toàn diện các lĩnh vực và tập trung đóng góp ý kiến bổ sung một số nội dung vào dự thảo như: nên đưa các số liệu vào phụ lục của báo cáo; đánh giá lại số liệu về khai thác nhựa thông trên địa bàn; bổ sung số liệu về tổng lượng khách du lịch, doanh thu du lịch trên địa bàn, có định hướng cụ thể cho phát triển du lịch trong nhiệm kỳ tới; giải pháp phát triển kinh tế nên tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn, lợi thế của huyện. Dự thảo báo cáo cần đánh giá rõ hơn về phát triển kinh tế cửa khẩu trên địa bàn; chỉ ra nguyên nhân của hạn chế để có những định hướng cụ thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ tới…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Báo cáo chính trị của huyện Lộc Bình cần sắp xếp lại một số nội dung, đảm bảo thống nhất, rõ ràng, ngắn gọn, logic; cần làm rõ nét những cố gắng, nỗ lực trong xây dựng khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, hồ chứa nước Bản Lải, Nhà máy Nhiệt điện Na Dương giai đoạn 2…

Đồng chí yêu cầu: Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, huyện xem xét điều chỉnh cho phù hợp, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế của huyện, vừa có tính khả thi, vừa tạo ra động lực phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất.

Đồng thời, huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm đại hội diễn ra thành công…

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/8/2020.

NÔNG ĐÌNH QUANG