Thứ bảy,  31/07/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung đại hội đảng bộ: Công an tỉnh, Cao Lộc, Bắc Sơn

LSO-Ngày 14/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tổ công tác số 1 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Đảng ủy Công an tỉnh về nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh trình bày nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo các văn kiện trình đại hội.

Theo đó, BTV Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; triển khai các đợt thi đua chào mừng đại hội các cấp.

Việc xây dựng báo cáo và lấy ý kiến góp ý vào nội dung dự thảo báo cáo được thực hiện theo đúng quy định, tạo cơ sở để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Về dự thảo báo cáo chính trị, Đảng bộ Công an tỉnh xác định chủ đề của đại hội: “Phát huy tính chủ động, trách nhiệm, nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh”.

 Dự thảo báo cáo chính trị đã nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: bổ sung đánh giá về công tác phối hợp với các lực lượng trong phòng, chống dịch Covid-19, tham gia diễn tập phòng thủ của tỉnh; làm rõ thêm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh trấn áp, phòng ngừa tội phạm; bổ sung đánh giá, làm rõ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các sự kiện lớn; đánh giá rõ nét hơn công tác giải quyết thủ tục hành chính; cân đối, điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn …


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực trong công tác chuẩn bị đại hội của BTV Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, BTV Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tham gia tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham gia tích cực, có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi biên giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại; chú trọng xây dựng đơn vị, lực lượng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: BTV Đảng ủy Công an tỉnh bổ sung đánh giá khái quát việc thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá thêm những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm rõ hơn, sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái, tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; tăng tính dự báo tình hình, tính phòng ngừa vào các nhiệm vụ; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các lực lượng vũ trang và các ban, ngành tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BTV Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp tại buổi làm việc để hoàn thiện văn kiện đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18/8/2020.

* Cùng ngày, Tổ công tác số 2 của Ban BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Cao Lộc về nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy Cao Lộc trình bày nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo văn kiện trình đại hội.

Chủ đề đại hội của huyện Cao Lộc xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Cao Lộc phát triển nhanh và bền vững.

Dự thảo báo cáo chính trị đã nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm đề ra, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản đồng tình với 5 chương trình hành động huyện đưa ra, đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung như: xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 sát thực tiễn địa phương; cần đánh giá sâu sắc hơn việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; bổ sung đánh giá công tác kiểm điểm, xử lý đảng viên vi phạm; đánh giá công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; bổ sung một số chỉ tiêu trong lĩnh vực công nghiệp; bổ sung đánh giá kết quả phát triển kinh tế cửa khẩu trong thời gian qua; bổ sung giải pháp đảm bảo an toàn an ninh biên giới; chú trọng phát triển du lịch tâm linh; đánh giá sâu phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với nội dung các văn kiện đại hội, đồng thời đề nghị BTV Huyện ủy Cao Lộc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc; qua đó bổ sung, chỉnh sửa các văn kiện nhằm làm sâu sắc, nổi bật hơn các thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ; bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo đúng, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, huyện cần cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn; bổ sung các giải pháp về quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng; phát triển thế mạnh kinh tế cửa khẩu; các loại hình du lịch trên địa bàn… Đồng chí đồng tình với 5 chương trình hành động huyện đề ra.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/8/2020.

* Cũng trong ngày 14/7/2020, Tổ công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Sơn về nội dung các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn được xác định là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn diện, bền vững”.

Dự thảo báo cáo chính trị của huyện Bắc Sơn đã đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Báo cáo cũng chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị để làm rõ hơn một số nội dung như: kết quả thực hiện đề án phát triển du lịch của huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; đánh giá cụ thể hơn lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản; chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…

Đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các đại biểu đề nghị BTV huyện uỷ bổ sung công tác thi hành kỷ luật trong đảng, công tác phòng, chống tham nhũng kèm theo số liệu so sánh với nhiệm kỳ trước đó.

Các đại biểu cũng đề nghị huyện rà soát, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến lĩnh vực du lịch, y tế, đào tạo nguồn nhân lực thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung Đại hội của Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã bám sát các văn bản hướng dẫn của trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh.

Đồng chí đề nghị BTV Huyện ủy Bắc Sơn tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện.

Về dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí yêu cầu huyện cần đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, xây dựng nông thôn mới; đánh giá rõ nét hơn về kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện đề án du lịch của huyện.

Đối với dự thảo chương trình hành động, huyện cần nghiên cứu, chỉnh sửa đảm bảo dự thảo chương trình hành động bao trùm toàn diện mọi lĩnh vực và gắn với chủ đề của đại hội đặt ra trong nhiệm kỳ tới; cần lồng ghép chương trình phát triển nguồn nhân lực với chương trình phát triển văn hóa – xã hội, khoa học – công nghệ.

NHÓM PV