Thứ tư,  28/07/2021

Hội nghị trực tuyến giữa hai Tổng thư ký Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 16/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc phía Việt Nam đã tiến hành hội nghị trực tuyến với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc phía Trung Quốc La Chiếu Huy để trao đổi về các nội dung liên quan chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 12 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.
Hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung về quan hệ hai nước, trong đó có công tác hợp tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình quốc tế, khu vực và vấn đề Biển Đông.
Theo Chinhphu