Chủ nhật,  28/05/2023
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Giới thiệu nhân sự bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (17/7), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XVI kỳ chuyên đề về công tác cán bộ.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Công văn số 12500, ngày 8/7/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, đồng ý giới thiệu đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Hồ Tiến Thiệu theo quy định.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu bầu đồng chí Hồ Tiến Thiệu
giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thống nhất cao với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu đồng chí Hồ Tiến Thiệu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cũng trong hội nghị kỳ này, căn cứ kết quả bầu cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, giới thiệu đồng chí Hồ Tiến Thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Hồ Tiến Thiệu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

TRÍ DŨNG