Thứ bảy,  18/09/2021

Tràng Định trên chặng đường đổi mới

Đặng Thị Kiều Vân,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tràng Định

(LSO) – Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống quê hương anh hùng và kết quả đạt được từ những nhiệm kỳ trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định tiếp tục đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Tràng Định tiếp tục phát huy những thành tựu của công cuộc đổi mới để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội. Kết quả, các chỉ tiêu chủ yếu đề ra đều vượt và hoàn thành. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng khá, trong đó: lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7%; công nghiệp, xây dựng tăng 38%; dịch vụ tăng 33%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó: nông, lâm nghiệp chiếm 28,79%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35,38%; dịch vụ chiếm 35,83%. Thu nhập bình quân đầu người dự ước đến cuối năm 2020 đạt 42 triệu đồng, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày nông sản của huyện Tràng Định tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến năm 2019, tổng giá trị ngành nông nghiệp của huyện chiếm 45% tổng thu nhập trên địa bàn. Đáng chú ý, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có nhiều điểm nhấn quan trọng như: Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho các sản phẩm: thạch đen, quế, quýt; xây dựng tem nhãn cho sản phẩm thạch ăn truyền thống; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển lâm nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tư vấn, hỗ trợ xây dựng Đề án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản huyện Tràng Định giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030; từng bước tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, huyện đã thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch tỉnh giao, tính đến tháng 1/2020, huyện Tràng Định có 6/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 11,8 tiêu chí, tăng 3,6 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu không ngừng được đẩy mạnh góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn và đời sống Nhân dân.

Xác định phải đổi mới để phát triển, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Tràng Định đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, từng bước phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ. Nhiều công trình, dự án quan trọng được đầu tư, xây dựng, tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện, đáp ứng niềm mong đợi của Nhân dân như: khu kinh tế cửa khẩu Bình Nghi, Nà Nưa; quốc lộ 4A, cầu Pác Luồng, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội của huyện trong nhiệm kỳ qua cũng có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, bình quân hằng năm giảm 3,97%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%, giải quyết việc làm mỗi năm trên 900 lao động; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định; lĩnh vực quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Qua đó đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Tràng Định kiểm tra mô hình trồng quế tại xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định (ngày 26/6/2019)

Xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ huyện Tràng Định chú trọng. Theo đó, Đảng bộ huyện đã thực hiện đổi mới, sắp xếp bộ máy cơ quan, đơn vị gắn với kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, thực chất.

Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 56 tổ chức cơ sở đảng, 284 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và trên 5.670 đảng viên; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 92,7%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 87,06%. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp 920 đảng viên, vượt 27,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Những kết quả này đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Niềm tin của Nhân dân các dân tộc trong huyện vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được giữ vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Tràng Định tiếp tục xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp quan trọng cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ. Theo đó, Đảng bộ huyện xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đó là: thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chủ động thu hút, mời gọi các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào phát triển nông, lâm nghiệp và chăn nuôi theo chuỗi sản xuất hàng hóa; thiết lập hồ sơ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm mũi nhọn, chủ lực của huyện như: thạch đen, quế, hồi và các đặc sản truyền thống khác; chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của tỉnh cho phát triển kinh tế cửa khẩu; xây dựng một số khu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng của huyện để kết nối với các tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh; làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, khoáng sản, quản lý đô thị để phát huy có hiệu quả nguồn lực từ đất đai; xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thất Khê trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch xây dựng một số khu đô thị, khu dân cư mới phục vụ tái định cư khi giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất để tăng nguồn thu cho ngân sách của huyện.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ là động lực, là đòn bẩy để nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Tràng Định tiếp tục đổi mới, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tạo bước đột phá, xây dựng Tràng Định phát triển nhanh và bền vững.