Thứ năm,  29/07/2021

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2020 – 2025

LSO-Ngày 28/7/2020, Đảng bộ huyện Tràng Định long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 238 đại biểu đại diện cho trên 5.700 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định đã phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Kết quả, huyện đã đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, kinh tế có sự phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người dự ước đến cuối năm 2020 đạt 42 triệu đồng, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015. Thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 10% so với dự toán tỉnh giao; quản lý, chi ngân sách đúng quy định.

Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Đến tháng 1/2020, huyện có 6/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt 11,8 tiêu chí/xã, so với đầu nhiệm kỳ tăng 42,8% (tương ứng tăng 3,6 tiêu chí)…

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã kết nạp 920 đảng viên, tăng 27,7% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ; phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được quan tâm…

Tại phiên khai mạc, đại hội đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, thảo luận, bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, phân tích rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo sự chuyển biến nhanh hơn, vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong tình hình mới.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tràng Định,
nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện cần tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế hợp tác gắn với sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu các sản phẩm hàng hóa chủ lực, sức cạnh tranh cao như: gạo, thạch đen, quế.

Về xây dựng nông thôn mới, huyện cần huy động mọi nguồn lực để thực hiện, đề cao vai trò chủ thể, tự nguyện, trực tiếp của người dân, gắn với phát huy sức mạnh cộng đồng.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham quan gian trưng bày
sản phẩm đặc trưng các xã, thị trấn của huyện Tràng Định tại đại hội

Cùng với phát triển kinh tế, huyện cần chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh Nhân dân và khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Cùng đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới cần tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.


Các đại biểu biểu quyết nhất trí đề án nhân sự Đảng bộ huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI; lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 29/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tràng Định làm việc theo chương trình đã đề ra. Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục thông tin về kết quả đại hội.

HOÀNG HUẤN – HOÀNG TÙNG