Thứ hai,  20/09/2021

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2020 – 2025

LSO-Ngày 29/7/2020, Đại hội Đảng bộ huyện Tràng Định lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc và họp phiên bế mạc. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chụp ảnh lưu niệm Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện Tràng Định nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã bầu 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể là: thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện đồng bộ, chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch mở rộng thị trấn, khu hành chính, xây dựng chợ, khu công nghiệp…; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy khởi nghiệp.

Cùng đó, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử; xây dựng con người Tràng Định văn minh, lịch sự, mến khách, đổi mới, sáng tạo, có ý chí khát vọng vươn lên. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, có trách nhiệm cao…


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể: đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60-65 triệu đồng/người/năm; doanh thu du lịch toàn huyện đạt 112,5 tỷ đồng; 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nội địa tăng bình quân 8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 3% trở lên; hằng năm kết nạp 220 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%…

Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

HOÀNG HUẤN – HOÀNG TÙNG