Chủ nhật,  19/09/2021

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7/2020

LSO-Ngày 29/7/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2020.

Dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe và thảo luận 8 nội dung quan trọng.

Trong đó, các đại biểu dành phần lớn thời gian để thảo luận về dự thảo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong tháng 7, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc. Đối với lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp, các huyện đã tập trung thu hoạch được 7.000 ha lúa xuân, 5.800 ha ngô;  gieo cấy được 6.805 ha lúa mùa sớm, bằng 80% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn trong tháng 7 ước đạt 250 triệu USD tăng 15 triệu USD so với tháng 6; sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển và tăng 0,93% so với tháng 6.

Hoạt động thương mại dịch vụ ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 85 tỷ đồng so với tháng 6.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Thảo luận đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, bệnh dịch tả lợn châu Phi; tiến độ hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách; giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản…

Đồng thời các đại biểu đề xuất một số giải pháp chủ yếu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trong tháng 8 và những tháng cuối năm.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 7

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến thảo luận để hoàn thiện báo cáo.

Đối với nhiệm vụ tháng 8 và những tháng còn lại của năm 2020, đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi toàn tỉnh, nhất là kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Về phát triển kinh tế, cần bổ sung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, tăng cường thu nợ thuế, nhất là thuế đất đai và khoáng sản.

Một nội dung quan trọng khác được phiên họp tập trung thảo luận là dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2030.

Đối với nội dung này, các ý kiến tập trung làm rõ về tên gọi của nghị quyết, các chỉ tiêu thể hiện trong dự thảo nghị quyết, giải pháp huy động nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đặt ra.

Kết luận đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cơ quan tham mưu soạn thảo khái quát phần quan điểm, mục tiêu và xác định lại quy mô diện tích cụ thể đối với từng vùng là thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của từng huyện, vùng.

Về nhiệm vụ giải pháp, nghị quyết phải nêu bật được vai trò lãnh đạo của cấp ủy và bổ sung giải pháp khoa học công nghệ, huy động nguồn lực thực hiện nghị quyết cho cả giai đoạn 2020-2030. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến đóng góp hoàn thiện dự án trước ngày 5/8/2020 để UBND tỉnh trình Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Trong khuôn khổ phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến để các cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản đối với: dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 – 2020; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 80-KL/TU ngày 17/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 22/11/2011 về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, giai đoạn 2016-2020; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp, giai đoạn 2016 – 2020.

Về thời hạn, các cơ quan soạn thảo cần tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và trình UBND tỉnh trước ngày 5/8/2020.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác.

TRANG NINH