Chủ nhật,  19/09/2021

Gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

LSO-Chiều nay (30/7), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành tuyên giáo nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).


Các đại biểu tham dự lễ gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống
ngành tuyên giáo của Đảng

Trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, ngành tuyên giáo đã góp phần to lớn vào xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân; khẳng định vai trò hàng đầu trong công tác lãnh đạo về chính trị tư tưởng của Đảng và luôn là bộ phận xung kích, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Cùng với sự phát triển ngành tuyên giáo nói chung, thời gian qua, ngành tuyên giáo Lạng Sơn luôn giữ vai trò tham mưu tích cực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, trong phong trào cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đến nay, hệ thống tuyên giáo đã được củng cố, kiện toàn; công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tỉnh đến các tầng lớp Nhân dân được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Các hoạt động tuyên giáo được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực bằng nhiều hình thức, biện pháp, lôi cuốn các ngành, đoàn thể tham gia. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ kỷ niệm, kinh nghiệm để phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo, đóng góp vào tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ. Đồng chí khẳng định: Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của ngành, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội và tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng để tạo sự đồng thuận, thống nhất, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

PHƯƠNG DUNG