Thứ hai,  02/08/2021

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020

LSO-Sáng nay (11/9), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy…; đại diện Vụ địa phương II, UBKT Trung ương.

 Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả toàn diện.

Số lượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng so với nhiệm kỳ 2010 – 2015. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm như: đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính… Qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 7/2020, các cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát chuyên đề được 9.573 tổ chức đảng, tăng 2.777 tổ chức (tăng 29%) so với khóa XV; kiểm tra, giám sát được 7.349 đảng viên, tăng 7.349 đảng viên, tăng 978 đảng viên (tăng 13,3%) so với khóa XV.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng, giảm 3 tổ chức so với nhiệm kỳ trước (khiển trách 4 tổ chức; cảnh cáo 1 tổ chức); cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 794 đảng viên (có 90 cấp ủy viên các cấp) với các hình thức: khiển trách 630 đảng viên, cảnh cáo 135 đảng viên, cách chức 19 đảng viên, khai trừ 10 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi, phân tích về kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, UBKT các cấp trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí chỉ ra một số những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát. Đó là một số cấp ủy, UBKT cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát còn dài trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; công tác giám sát của một số đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ các cấp được phân công theo địa bàn, lĩnh vực có lúc, có việc chưa thường xuyên, sâu sát. Việc nắm bắt, phân tích, dự báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm hiệu quả chưa cao…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình toàn khóa, hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cùng đó, tiếp tục đổi mới toàn diện cách thức, phương thức thực hiện kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục mở rộng giám sát phát hiện dấu hiệu vi phạm trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục giải quyết có hiệu quả, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiếp tục quan tâm quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỷ 2015 – 2020.

TRÍ DŨNG