Thứ hai,  02/08/2021

Đoàn công tác Uỷ ban Dân tộc làm việc tại Lạng Sơn

LSO-Sáng 19/9/2020, Đoàn Công tác của Uỷ ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, có 3 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, trong đó có 107 xã đặc biệt khó khăn, 4 xã an toàn khu, 3 xã biên giới thuộc diện đầu tư chương trình 135. Thời gian qua, các chính sách dân tộc về giáo dục, y tế, văn hoá dân tộc, an sinh xã hội… được thực hiện kịp thời, hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện các chính sách dân tộc, chương trình 135, tỉnh Lạng Sơn đã đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, cấp điện sinh hoạt, nước sạch, cải tạo thủy lợi nhỏ, trường học; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở; cấp phát 320.874 tờ báo; cuốn tạp chí…  Năm 2020, tổng vốn ngân sách trung ương và tỉnh giao thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số được 44.505 triệu đồng để thực hiện dự án đường giao thông, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, mua sắm máy nông cụ cho trên 9.310 hộ dân… Từ nguồn vốn Chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định 75 của Chính phủ, tỉnh đã đầu tư 29.800 triệu đồng để trồng rừng sản xuất và phát triển chăn nuôi…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, kiên cố hoá các trường học dân tộc nội trú, hệ thống đường giao thông, phát triển công nghệ thông tin tại các xã đặc biệt khó khăn… Đồng thời, các đại biểu kiến nghị với Uỷ ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu, ban hành chính sách ưu tiên bố trí việc làm cho con em dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp hệ cử tuyển; chính sách cán bộ tại các xã đặc biệt khó khăn; xây dựng các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất gắn với chế biến; đẩy mạnh chính sách trợ giá, liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp….


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc
với Đoàn Công tác của Ủy ban Dân tộc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn mong muốn trong thời gian tới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện tốt chương trình quan trọng này, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung, chỉ tiêu của chương trình với thực tế địa phương để kịp thời đề xuất, tham mưu các cơ chế đặc thù, phù hợp với thực tế của các vùng, các địa phương


Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến
phát biểu kết luận cuộc làm việc với tỉnh Lạng Sơn

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả tỉnh Lạng Sơn đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện chính sách dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh: Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai Đề án Tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Lạng Sơn cần đưa nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị: Lãnh đạo tỉnh cân nhắc, bố trí sử dụng linh hoạt các nguồn vốn để đầu tư thực hiện công tác dân tộc khi chưa có nguồn vốn từ Trung ương phân bổ, góp phần đảm bảo thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.


Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc với tỉnh Lạng Sơn

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh và sẽ nghiên cứu, bố trí các biện pháp đầu tư, hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.

THANH HUYỀN