Thứ năm,  17/06/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

LSOChiều nay (23/9), đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) do ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối viện trợ Nhân dân làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong giai đoạn 2018 – 2020, trên địa bàn tỉnh có 11 dự án PCPNN với tổng số vốn là 600.074 USD, 15 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị 246.765 USD. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có 18 tổ chức PCPNN đã đăng ký hoạt động, 4 tổ chức tài trợ các dự án còn hiệu lực, gồm có: Terre des Hommes – Đức, Alilianz Mission (AM) – Đức, AHF – Mỹ, Room To Read Việt Nam với 6 dự án PCPNN đang hoạt động với tổng số vốn 306.197 USD.

Các dự án PCPNN đang được triển khai tại tỉnh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: giáo dục, y tế, chăn nuôi, tăng cường bình đẳng giới và giảm bạo hành gia đình, cải thiện sinh kế cho đồng bào các vùng khó khăn và các hoạt động từ thiện nhân đạo.

Công tác vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh được triển khai theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và đại diện các sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi, làm rõ thêm kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc; đưa ra một số đề xuất, kiến nghị trong quản lý hoạt động và vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao sự viện trợ của các tổ chức PCPNN đối với sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn mong muốn Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN tiếp tục quan tâm, giới thiệu các tổ chức PCPNN có lĩnh vực hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình Lạng Sơn, đầy đủ tư cách pháp nhân đến triển khai hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ tỉnh trong quản lý hoạt động, vận động viện trợ PCPNN.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Ngọc Hùng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng thời đề nghị tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác quản lý, vận động viện trợ đối với các tổ chức phi chính phủ vào địa bàn; tiếp tục ưu tiên về cơ chế, chính sách, kinh phí đối với hoạt động vận động tài trợ nhằm giữ chân tổ chức phi chính phủ; tăng cường phối hợp công tác thông tin về tổ chức PCPNN giữa tỉnh với Trung ương, giữa tỉnh và các cấp cơ sở. Cùng đó quan tâm quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 24/01/2003 của Ban Bí thư về công tác PCPNN cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, sử dụng, quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức PCPNN và Kết luận số 98-KL/TW ngày 28/6/2014 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW tới các cấp ngành, đặc biệt là cấp cơ sở.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN thăm, kiểm tra dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em” tại xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng.

HOÀNG HIẾU – THÙY DUNG