Chủ nhật,  01/08/2021

Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

LSO – Sáng nay (26/9), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững”.

11h55. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp lần thứ nhất.
Chiều nay (26/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục chương trình làm việc. Báo Lạng Sơn sẽ cập nhật thông tin về đại hội.

11h28. Đại hội tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy  khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

11h15. Đồng chí Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử. Theo đó, 53 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

[Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII]

10h40. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại hội trường. 

10h30. Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII 


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XVII

10h15. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 11 đồng chí do đồng chí Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban; thông qua quy chế bầu cử. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho đại biểu .

9h50. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc báo cáo Đề án nhân sự khóa XVII trình đại hội

Đồng chí trình bày báo cáo Đề án nhân sự khóa XVII trình đại hội. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI đề cử danh sách 59 đồng chí để bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

9h15. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Phạm Minh ChínhUỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo 

Đồng chí khẳng định: Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…; hoàn thành 18/20 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

[Toàn văn phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII]

Đồng chí chỉ ra một số hạn chế Lạng Sơn cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh: Để Lạng Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là, tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc Lạng Sơn thành nguồn lực để phát triển; biến khó khăn, thách thức thành động lực để vươn lên; phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; đồng thời tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ bên ngoài là quan trọng, đột phá. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết vững vàng như núi Mẫu Sơn, thủy chung như nàng Tô Thị, trường tồn như sông Kỳ Cùng; thi đua phấn đấu góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, biến cái không quan trọng trở thành quan trọng mới là quan trọng.

Hai là, tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; nắm vững 5 nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là bằng nêu gương. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định những vấn đề lớn của địa phương. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng trong khóa XI, XII, Nghị quyết Đại hội XIII tới đây, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với Đảng bộ Lạng Sơn, Bác Hồ đã từng căn dặn trong lần Người về thăm Lạng Sơn tháng 2 năm 1960: “Các đồng chí phải hiểu rằng: chủ nghĩa xã hội là tiền đồ chung của cả dân tộc trong đó có tiền đồ riêng của mỗi cá nhân, và bất kỳ làm công việc gì, ở địa vị nào mà làm tròn nhiệm vụ đều là vẻ vang, đều là anh hùng”. Những lời nói hết sức dung dị, mộc mạc, gần gũi nhưng rất đỗi sâu sắc, thể hiện mong muốn, tình cảm dạt dào của Người, nhắc nhở chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao cho.

Ba là, tập trung lãnh đạo, đầu tư cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm gắn kết với việc cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội. Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế xã hội; trong đó trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và kinh tế đối ngoại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo đột phá nâng cao năng suất lao động; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Phát triển mạnh kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, khu trung chuyển hàng hóa, đầu mối xuất nhập khẩu lớn của cả nước; đẩy mạnh kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng và với cả nước; Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đáp ứng hội nhập và phát triển bền vững: cơ cấu lại sản xuất công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch với nhiều sản phẩm có thế mạnh. Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ; là mảnh đất vừa thơ mộng vừa trữ tình lại có nền văn hóa và truyền thống lịch sử vô cùng đa dạng, phong phú với những nét đặc trưng riêng, Lạng Sơn cần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch độc đáo, bản sắc, hấp dẫn, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Bốn là,  giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó hết sức coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em trên vùng đất Lạng Sơn. Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; có các giải pháp mạnh mẽ, phù hợp để giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 không còn huyện nghèo và cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.

Năm là, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Chủ động xây dựng Lạng Sơn thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện phương châm bảo đảm an ninh, an toàn và an dân trên khắp mọi miền trong Tỉnh. Chủ động và tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại một cách toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên, những vấn đề tồn đọng, bức xúc kéo dài ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thật sự phát huy dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở.

Sáu là, phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước.

Đồng chí hoan nghênh, mong muốn và đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương thường xuyên, tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Lạng Sơn phát triển; các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác có hiệu quả với tỉnh Lạng Sơn để thúc đẩy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ấm no và hạnh phúc. 

8h50. Đồng chí Đinh Hữu Học, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Văn Lãng trình bày tham luận tại đại hội. 

8h30. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

8h10: Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội

Theo đó, Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 20 chỉ tiêu chủ yếu, đã thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu so với mức đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoạt động của chính quyền các cấp, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương có những chuyển biến rõ nét. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được nâng lên; nông, lâm nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của Nhân dân được nâng lên; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy được vai trò kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và đổi mới cơ cấu kinh tế của tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác cải cách tư pháp triển khai thực hiện tích cực. Hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả; năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Cụ thể về kinh tế: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực, ngành nông, lâm nghiệp chiếm 20,83%, công nghiệp – xây dựng 23,55%, dịch vụ 50,87%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,75%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015). Năm 2020, toàn tỉnh có 74/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới (65/181 xã sau sáp nhập), tăng 61 xã so với năm 2015; số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 12,7 tiêu chí/xã, tăng 5,3 tiêu chí/xã; có 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng được 30 khu dân cư kiểu mẫu; thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm, tỉnh đã huy động hơn 16.000 tỷ đồng để tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 5.500 triệu USD, bình quân hằng năm tăng 6,1%. Tổng vốn đầu tư đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 101,5 nghìn tỷ đồng, gấp 2,3 lần giai đoạn 2011 – 2015.Trong 5 năm, có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 79%; số vốn đăng ký tăng 120% so với giai đoạn trước.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, nổi bật là duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em 5 tuổi tại 100% xã, phường, thị trấn. Hết năm 2020, toàn tỉnh có 225 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 43,4% năm 2015 lên 55% năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% năm 2015 xuống còn 7,89% năm 2020, bình quân hằng năm giảm 3,61%.

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế khuyết điểm cần được tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là:

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn có mặt hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa được coi trọng đúng mức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp. Nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa cao. Năng lực, trình độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, cá biệt, còn có cán bộ, công chức quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, hình sự. Một số cấp ủy chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Việc thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban kiểm tra các cấp còn hạn chế. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội nhất là ở cơ sở còn bất cập, công tác vận động, tập hợp quần chúng, công tác giám sát và phản biện xã hội hiệu quả chưa cao.

Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh, còn 02 chỉ tiêu Đại hội đề ra nhưng trong nhiệm kỳ thực hiện chưa đạt. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình quân còn thấp so với cả nước. Hoạt động xuất, nhập khẩu thiếu ổn định. Cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ. Huy động các nguồn vốn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường có mặt còn hạn chế.

Chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ở một số nơi còn thiếu; xã hội hóa trong giáo dục còn chậm. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân ở tuyến cơ sở còn hạn chế. Công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, khai thác, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, danh thắng chưa tốt. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững.

Công tác cải cách hành chính trong một số lĩnh vực vẫn chưa thực chất, thủ tục hành chính còn rườm rà phức tạp. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, đơn, thư khiếu nại, tố cáo tập trung đông người… vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội xác định mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo bước đột phá để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7 – 7,5%, đến năm 2025, tỷ trọng các ngành trong GRDP: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 17 – 18%, công nghiệp – xây dựng 25 – 26%, dịch vụ 52 – 53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 – 5%;  GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 76 – 78 triệu đồng, tương đương 2.900 – 3.000 USD; Lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 4.400.000 lượt người, Doanh thu du lịch đến năm 2025 đạt 5.200 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 8 – 9%; Thu nội địa tăng bình quân 8 – 9%; Tổng vốn đầu tư xã hội cả giai đoạn 5 năm là 166 -168 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2025, có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 300 trường học đạt chuẩn quốc gia; Số 200 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, có 11,5 bác sỹ/vạn dân, có 32,3 giường bệnh/1 vạn dân. Đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020) còn dưới 3%. Trồng mới 9.000 ha rừng hằng năm. Đến năm 2025,  tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%; 99% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Kết nạp 2.000 đảng viên hằng năm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm 90%, Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm 90%…

Đồng chí nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; Xây dựng chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện; Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; Tập trung huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông lâm nghiệp; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; thực hiện giảm nghèo hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; Tăng cường quốc phòng, an ninh, tư pháp, mở rộng đối ngoại; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

7h50: Đồng chí Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

7h40: Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc đại hội

Đồng chí nhấn mạnh: Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội chúng ta xúc động tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đại hội bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí khái quát những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh,  toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từng năm và của cả nhiệm kỳ. Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, với những dấu ấn khá nổi bật trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thay đổi diện mạo đô thị, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo. Lạng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; củng cố kỷ luật, kỷ cương; tinh giản tổ chức bộ máy gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; từng bước khắc phục sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ. Là một tỉnh biên giới, Lạng Sơn đã làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí nhấn mạnh: Đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, tỉnh Lạng Sơn cũng đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng đồng thời sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thành công của Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân; phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, tham gia tích cực và có hiệu quả cao nhất vào các nội dung, để hoàn thành chương trình của Đại hội đã đề ra, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

7h35. Đại hội nghe báo cáo kết quả phiên trù bị.

Theo đó, chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025  họp phiên trù bị. Tại phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đồng thời thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội; nghe phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng; phân tổ đại biểu thảo luận; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ trực thuộc tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ trực thuộc tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

7h30: Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo Đại hội.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương; Quân khu I; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, 2015 – 2020.

Các đại biểu khách mời dự đại hội

Tham dự đại hội có 350/350 đại biểu được triệu tập đại diện cho gần 65.000 đảng viên, thuộc 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Toàn cảnh đại hội 

TỔ PV ĐẠI HỘI ĐẢNG