Thứ ba,  22/06/2021

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

LSO-Sáng 26/9/2020, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo Đại hội; Trịnh Đình Dũng, uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các bộ ngành, Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương; Quân khu I đã về dự Đại hội. Về đại biểu tỉnh, có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 350 đại biểu – là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho sự đoàn kết và trí tuệ của gần 65.000 đảng viên, thuộc 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy – đã về dự Đại hội.

Với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững”. Đại hội đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày (từ 25 đến 27/9). Đại hội sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bội tỉnh lần thứ XVI và xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từng năm và của cả nhiệm kỳ. Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện, với những dấu ấn khá nổi bật trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thay đổi diện mạo đô thị, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo. Lạng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; củng cố kỷ luật, kỷ cương; tinh giản tổ chức bộ máy gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; từng bước khắc phục sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ. Là một tỉnh biên giới, Lạng Sơn đã làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có các nhiệm vụ hết sức quan trọng: Trong đó, Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc báo cáo
chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị (tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình đại hội. Báo cáo đánh giá: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 20 chỉ tiêu chủ yếu, đã thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoạt động của chính quyền các cấp, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương có những chuyển biến rõ nét. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 5,45%, trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp tăng 1,24%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,76%; dịch vụ tăng 5,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,83%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực, ngành nông, lâm nghiệp chiếm 20,83%, công nghiệp – xây dựng 23,55%, dịch vụ 50,87%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,75%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015), tương đương 1.937 USD.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác cải cách tư pháp triển khai thực hiện tích cực. Hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả; năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Cùng với những thành tích đạt được cũng còn một số tồn tại hạn chế, đó là: Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình quân còn thấp so với cả nước. Hoạt động xuất, nhập khẩu thiếu ổn định. Cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chưa đồng bộ. Huy động các nguồn vốn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ở một số nơi còn thiếu; xã hội hóa trong giáo dục còn chậm. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân ở tuyến cơ sở còn hạn chế. Công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, khai thác, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, danh thắng chưa tốt. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững…


Đồng chí Phạm Minh Chính
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
 phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Tuy đạt được nhiều thành tích, nhưng Lạng Sơn vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như Báo cáo chính trị của Đại hội đã chỉ ra: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt chuyển biến chậm. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, truyền thống cách mạng hào hùng và văn hóa lâu đời của đất và người nơi đây. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tuy có cải thiện nhưng còn đứng ở nhóm trung bình của cả nước (năm 2019 xếp thứ 50/63 tỉnh thành). Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.937 USD/người so với 2.500 USD bình quân của cả nước. Cải cách hành chính còn chậm (năm 2019 xếp thứ 42/63 tỉnh, thành trong cả nước). Số hộ nghèo giảm nhanh, nhưng tỷ lệ vẫn còn cao (năm 2019 là 10,89%, so với 3,75% của cả nước); đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là an ninh nông thôn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân còn hạn chế, còn một số vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực, nhất là về đất đai, tài nguyên và môi trường còn nhiều bất cập. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm, đặc biệt là các bài học kinh nghiệm về sự đoàn kết, thống nhất, ý thức tự lực, tự cường để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. (Báo Lạng Sơn sẽ đăng toàn văn bài phát biểu chỉ đạo).


Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung trong chương trình đại hội

Đại hội đã thông qua đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, thảo luận và biểu quyết số lượng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, báo cáo danh sách đề cử BCH Đảng bộ khóa XVII do BCH Đảng bộ khóa XVI chuẩn bị, tiến hành thảo luận Đề án nhân sự và tiến hành ứng cử, đề cử vào BCH Đảng bộ khóa XVII. Kết quả, Đại hội đã bầu 53 ủy viên tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Buổi chiều cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội. Theo chương trình Đại hội tiếp tục thảo luận, tham luận tại hội trường về các văn kiện trình đại hội khóa XVII.

NHÓM PV