Thứ ba,  22/06/2021

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII

LSO- Chiều nay (26/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII gồm 15 đồng chí.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVII


Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII:

 1. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh
 2. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm
 3. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu
 4. Đồng chí Giáp Thị Bắc
 5. Đồng chí Thái Hồng Công
 6. Đồng chí Nông Lương Chấn
 7. Đồng chí Nguyễn Long Hải
 8. Đồng chí Đoàn Thị Hậu
 9. Đồng chí Dương Xuân Huyên
 10. Đồng chí Phùng Quang Hội
 11. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh
 12. Đồng chí Đoàn Thị Loan
 13. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn
 14. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng
 15. Đồng chí Lê Xuân Thuân

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII:

 1. Đồng chí Đậu Trường An
 2. Đồng chí Hoàng Văn Chuyên
 3. Đồng chí Hoàng Văn Cường
 4. Đồng chí Trịnh Tiến Duy
 5. Đồng chí Trần Thanh Hải
 6. Đồng chí Đoàn Thị Loan (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra)
 7. Đồng chí Triệu Quang Quý
 8. Đồng chí Long Thị Thắng
 9. Đồng chí Đoàn Thị Thủy
 10. Đồng chí Lương Văn Toán
 11. Đồng chí Dương Công Tuấn

Xem thêm: [Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025]

TỔ PV ĐẠI HỘI ĐẢNG