Thứ tư,  23/06/2021

Trực tiếp: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

LSO-Chiều nay (27/9), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục chương trình làm việc và tiến hành phiên bế mạc.

Dự đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ; đại diện các Ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

16h30. Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ bế mạc đại hội.

16h25. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc đại hội.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc đại hội

Đồng chí khẳng định: Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Trong bối cảnh thế giới, đất nước và nhất là tỉnh Lạng Sơn còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực ở mức cao để khắc phục khó khăn, yếu kém, chủ động và sáng tạo, quyết liệt trong công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã thông qua. Thành công của Đại hội là động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo khí thế mới thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt, ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy đảng tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các lực lượng xã hội và các tầng lớp Nhân dân về kết quả Đại hội; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể để đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng lĩnh vực.

Trong thời gian tới, chắc chắn có nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới đòi hỏi phải giải quyết. Hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu, bám sát thực tiễn, gắn bó với Nhân dân; nói đi đôi với làm và làm việc có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất. Đại hội tin tưởng và kỳ vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII sẽ đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

[Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII]

16h20. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7 – 7,5%; Cơ cấu kinh tế (GRDP) đến năm 2025 là: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 17 – 18%, khu vực công nghiệp – xây dựng 25 – 26%, khu vực dịch vụ 52 – 53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 – 5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 2.900 – 3.000 USD. Lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 4.400.000 lượt người; doanh thu du lịch đạt 5.200 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 8 – 9%; Thu nội địa tăng bình quân 8 – 9%.

Đến năm 2025, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 115 xã; tỷ lệ hộ nghèo  (theo tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020) là < 3%;  tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%;  tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt  80%; số trường học đạt chuẩn quốc gia  là 300 trường; tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn  là 60%.

Đến năm 2025, số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 200 xã. Có 11,5 bác sỹ và 32,3 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chí ≥ 5%; giảm phạm pháp hình sự hằng năm ≥ 3%; trồng rừng mới hằng năm đạt 9.000 ha. Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%;  tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 97%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%.

Kết nạp đảng viên mới hằng năm là 2.000 đảng viên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; tỷ lệ đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 95%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

Đại hội cũng biểu quyết thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng 5 Chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cụ thể: Chương trình 1: Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Chương trình 2: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình 3: Tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình 4: Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; Chương trình 5: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chung và 5 Chương trình công tác trọng tâm, đảng bộ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả ba khâu đột phá: (1). Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. (2). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (3). Tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy nhanh hình thành các khu, cụm công nghiệp, cảng cạn, cơ sở logistics hiện đại.

16h00. Tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phần thảo luận

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phần thảo luận. Kết quả, 100% các đại biểu nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

15h45. Đại hội nghỉ giải lao.

15h20. Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đọc dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

15h00. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội

14h40. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến tại đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc báo cáo tổng hợp các ý kiến tại đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội

Theo đó, từ sáng ngày 26/9 đến 27/9/2020, Đại hội thảo luận phần văn kiện. Đã có tổng số có 63/350 đại biểu tham gia tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện. Các đại biểu đã phát biểu thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao. Tại Đại hội, có 10 ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội trường; Tại các tổ đại biểu: Có 2 ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; có 61 lượt ý kiến đóng góp vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Hầu hết các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí cao với các dự thảo văn kiện, các ý kiến chủ yếu nhấn mạnh thêm những thành tựu đạt được và bổ sung làm rõ những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ qua, góp ý vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới trên các lĩnh vực.

Về kết cấu, bố cục của các dự thảo Báo cáo, các ý kiến đều biểu thị sự nhất trí và thống nhất đánh giá: Báo cáo có bố cục chặt chẽ, hợp lý, khoa học, nội dung đầy đủ, có tính khái quát cao; chủ đề Đại hội bao trùm, khai quát; các vấn đề nêu trong báo cáo sát với tình hình, rõ ràng, dễ hiểu, không có đề nghị sửa đổi, bổ sung lớn.

14h10. Các đại biểu xem phóng sự “Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn dấu ấn và niềm tin” do Đài Phát thanh – Truyền hình Lạng Sơn thực hiện, phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020.

Các đại biểu xem phóng sự “Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn dấu ấn và niềm tin”

14h03. Đại hội nghe báo cáo kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TỔ PV ĐẠI HỘI ĐẢNG