Thứ sáu,  25/06/2021

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

LSO – Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII vào chiều nay (27/9), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá để xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo Lạng Sơn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVII tại phiên bế mạc đại hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,

Thưa các vị khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng  bộ  tỉnh   Lạng Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, dân chủ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự đồng thuận, thống nhất cao, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó đã thể hiện được sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh; đồng thời tiếp tục khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, trong công cuộc đổi mới đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 53 đồng chí, bảo đảm về phẩm chất, năng lực và đạo đức để gánh vác công việc chung của Đảng bộ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đề ra.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc  bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu, có khả năng tham gia đóng góp tích cực và có chất lượng vào các nội dung của Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội chúng ta xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự và có bài phát biểu sâu sắc, quan trọng với Đại hội. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí và tiếp tục cụ thể hoá trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đã quan tâm ủng hộ, và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Lạng Sơn trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, đặc biệt là các đồng chí không tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và tham gia chuẩn bị các nội dung, góp phần cho sự thành công của Đại hội. Đảng bộ tỉnh luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí trong thời gian qua, xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ, tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội.

Đại hội cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương, của tỉnh đã dự và tuyên truyền Đại hội; xin cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  và người lao động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; các cháu học sinh, thiếu nhi đã tham gia phục vụ Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào sự thành công của Đại hội!

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

 Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp. Trong bối cảnh thế giới, đất nước và nhất là tỉnh Lạng Sơn còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực ở mức cao để khắc phục khó khăn, yếu kém chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã thông qua. Thành công của Đại hội là động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo khí thế mới thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy đảng tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các lực lượng xã hội và các tầng lớp Nhân dân về kết quả Đại hội; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể để đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng lĩnh vực.

Trong quá trình sắp tới, chắc chắn có nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới đòi hỏi phải giải quyết. Hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu, bám sát thực tiễn, gắn bó với Nhân dân; nói đi đôi với làm và làm việc có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất. Đại hội tin tưởng và kỳ vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII sẽ đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá để xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng đảng Trung ương, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý  và toàn thể các đồng chí đại biểu của Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công mới!

Xin trân trọng cảm ơn!